Hevosen rekisteröintiohjeet

Hevosrekisteröinnin ohjeet päivitetty 04.08.2014!

Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia rekisteröintiasioita koskien, ota yhteyttä tukeen otsikolla "Hevosrekisteri".

 1. Ennen rekisteröintiä
  1. Hakemuksen täyttäminen ja käsittely
  2. Hevosen sivut
  3. Virtuaalihevonen-merkintä
 2. Pakolliset tiedot
  1. Nimi
  2. Rotu ja sukupuoli
  3. Syntymäaika
  4. Isä ja emä (suvulliset)
  5. Omistaja
  6. Kasvattaja ja kasvattajaliite (suvulliset)
 3. Vapaaehtoiset tiedot
  1. Väri ja säkäkorkeus
  2. Ikääntyminen
  3. Isä ja emä (suvuttomat)
  4. Kasvattaja ja kasvattajaliite (suvuttomat)
  5. Painotus
  6. Kotitalli
  7. Kuollut

1. Ennen rekisteröintiä

1.1. Hakemuksen täyttäminen ja käsittely

VRL-tunnuksen omaavat henkilöt voivat rekisteröidä hevosiaan virtuaalihevosrekisteriin. Rekisterihakemus lyötyy Omat tiedot -sivun Omat hevoset -välilehden takaa, tai suoraan osoitteesta http://www.virtuaalihevoset.net/?omat-tiedot/omat-hevoset/rekisteroei-uusi-hevonen.html.

Näet käsittelyä odottavat hakemukset Rekisteröintiä odottavat -välilehdeltä. Jos epäilet tehneesi virheen hakemuksessa, voit perua hakemuksesi omista tiedoista (kohdasta Omat hevoset > Rekisteröintiä odottavat) ja nopeuttaa rekisterin toimintaa vähentämällä turhia hylkäyksiä.

Ylläpito käsittelee jokaisen hakemuksen henkilökohtaisesti. Saat vastauksen pikaviestillä kun hakemus on käsitelty. Mikäli hakemus hylätään, lukee vastauksessa hylkäyssyy ja hylkääjä. Jos sinulla on ongelmia hevosen rekisteröinnissä tai hevonen hylätään ilman hylkäyssyytä, ota yhteyttä suoraan hylkääjään tai tukeen otsikolla "Hevosrekisteri" ja selitä ongelma mahdollisimman laajasti mainiten heti aluksi myös hevosen VH-tunnus tai hevosen hakemuksen hylkääjän VRL-tunnus.

Hakemuksen käsittelyaika on noin viikko.

Huomaathan että rekisterityöntekijän ei ole välttämätöntä korjata hevosen puutteellisia/virheellisiä tietoja hakemukseen, olethan siis tarkka täyttäessäsi rekisteröintihakemusta!

1.2. Hevosen sivut

Hevosella tulee olla oma sivu, josta löytyvät selkeästi suomen kielellä näissä ohjeissa mainitut pakolliset tiedot (nimi, rotu, sukupuoli, syntymäaika, omistaja) vaaditulla tavalla. Lisäksi hevosen sivuille tulee olla maininta virtuaalisuudesta! Lue kohta: Virtuaalihevonen-merkintä

Mikäli hevosen tiedot löytyvät joukkosivulta, tulee osoitteen viedä suoraan hevosen kohdalle (anchor). Sivu voidaan hylätä toimimattomana, mikäli annettu osoite tai osoitteen ankkuri ei toimi.

Huomaathan, että hakemuksessa ja hevosen sivuilla ilmoitettujen tietojen on täsmättävä täydellisesti.

Sivuilta ei saa löytyä laitonta materiaalia ja tekijänoikeudet tulee olla merkitty asianmukaisesti.

1.3. Virtuaalihevonen-merkintä

Hevosen sivuilta tulee löytyä CTRL + F - selain haulla näkyvä, kirjoitettu teksti “virtuaalihevonen” juuri tässä muodossa esim. “tämä on virtuaalihevonen”. Merkintä otsikkokuvassa, muussa kuvassa, titlessä (sivut otsikossa) tai muu muoto, esim. virtuaaliponi/virtuaalinen hevonen, ei kelpaa.

Merkinnällä pyritään estämään virtuaalihevosten sekoittaminen oikeisiin hevosiin ja mahdollistamaan virtuaalihevosten poistaminen hakukoneiden hakutuloksista käyttämällä hakusanaa "-virtuaalihevonen".

Suosittelemme käyttämään myös title-merkintää virtuaalihevonen. Tämä merkintä ei ole kuitenkaan pakollinen eikä sitä tarkisteta rekisteröinnissä.

2. Pakolliset tiedot

Pakollisten tietojen tulee löytyä hevosen sivuilta selkeästi merkittynä!

2.1. Nimi

Nimen tulee olla asiallinen ja hyvän maun mukainen. Rekisteriin ei hyväksytä hevosia, joiden nimessä on kirosanoja tai selkeästi huumeisiin, väkivaltaan, rasismiin, seksiin tai muuhun mauttomaan tai sopimattomaan materiaaliin viittaavia sanoja. Hevosen nimellä ei saa myöskään olla selkeitä yhteyksiä tosielämään, eli se ei saa olla sama kuin jollain tunnetulla hevosella (esim. Viesker).

Nimet harkitsee hyväksyjä aina tapauskohtaisesti. Mauttomat nimet, joissa halvennetaan tai viitataan selkeästi väkivaltaan, rasismiin, huumeisiin tai seksiin, hylätään.

Hevosen nimi voidaan sensuroida myös rekisteröinnin jälkeen ilman erillistä ilmoitusta, mikäli se on rekisteröinnissä jostain syystä hyväksytty!

Merkit (esimerkiksi aksenttimerkit) nimissä ovat sallittuja, mutta ohjelmointi saattaa korvata ne kysymysmerkeillä. Näin tapahtuessa otathan yhteyttä tukeen rekisteröinnin jälkeen Hevosrekisteri-otsikolla.

Rekisteriin ei hyväksytä kahta täsmälleen samannimistä ja saman rotuista hevosta. Kasvattajaliite tekee nimestä eri nimen, esimerkiksi gotlanninruss-orit Dahlgårds Joakim ja Karkurannan Joakim ovat kaksi eri nimeä, samoin kuin Joakim ja Joakim II.

2.2. Rotu ja sukupuoli

Hevosen sivuilta tulee löytyä maininta hevosen rodusta ja sukupuolesta. Hevosen tulee täyttää ilmoitetun rodun rotumääritelmä sekä yksinkertaiset polveutumisehdot (suomenhevonen x puoliverinen ei voi olla suomenhevonen jne). Veriprosentteihin perustuvia polveutumisehtoja ei tarkasteta rekisteröintivaiheessa, mutta hevoselle on mahdollista anoa rodusta vastaavalta rotuyhdistykseltä polveutumistarkistusta, jos yhdistys on toiminnassa.

Hevosen rotua tai sukupuolta ei voi itse vaihtaa jälkikäteen (poislukien orien ruunaus).

2.3. Syntymäaika

Hevosen syntymäaika ilmoitetaan hakemukseen muodossa pp.kk.vvvv, esimerkiksi 01.10.2010. Syntymäajan tulee löytyä hevosen sivuilta ja sen tulee olla sama hakemuksessa ja sivuilla. Pelkkä syntymävuosi tai CAS-vuosi hevosen sivuilla ei riitä hevosen rekisteröintiin, vaan tiedossa tulee olla tarkka syntymäaika. Hakemuksessa ilmoitetun syntymäajan tulee täsmätä hevosen sivuilla ilmoitettuihin tietoihin ja se tulee esittää sivuilla muodossa, josta ilmenee päivä, kuukausi ja vuosi, jolloin hevonen on syntynyt.

Et voi rekisteröidä hevosia, jotka eivät ole vielä syntyneet!

2.4. Isä ja emä (suvulliset)

Tarkista ennen rekisteröintiä ovatko vanhemmat rekisteröity! Hakemukseen täytetään vain hevosten rekisterinumerot.

Hevoselle voi lisätä vanhemmat jälkikäteen (Omat tiedot > Omat hevoset > Muokkaa hevosen tietoja).

Suvuttomien hevosten vanhempia ei ilmoiteta!

2.5. Omistaja

Hevosen sivuille tulee olla merkitty hevosen omistajan VRL-tunnus. Tunnuksen tulee olla sama kuin rekisterihakemuksen lähettäjän.

Hevoselle voidaan rekisteröinnin jälkeen merkitä myös useita omistajia.

Poikkeustapauksissa on mahdollista rekisteröidä myös muiden harrastajien virtuaalihevosia, ota tällöin yhteys tukeen.

2.5. Kasvattaja ja kasvattajaliite (suvulliset)

Jos hevosella on kasvattaja virtuaalimaailmassa, eli hevonen on syntynyt jo olemassaolevista virtuaalihevosista, kasvattajan tiedot (VRL-tunnus tai tallin rekisteritunnus) tulee merkitä rekisteröintihakemukseen mikäli kasvattaja ja/tai talli on rekisteröity VRL:oon. Tarkista kasvattajalta vaadittu merkintä! Hevosen sivuille tunnuksia ei tarvitse merkitä, ellei kasvattaja toisin vaadi.

Suvullisen hevosen nimessä oleva kasvattajaliite tulee merkitä erikseen hakemuksen “Kasvattajaliite"-kenttään, vaikka kasvattajanimeä ei olisi vielä rekisteröity.

3. Vapaaehtoiset tiedot

3.1. Väri ja säkäkorkeus

Jos hevosen väri ja säkäkorkeus on ilmoitettu hakemuksessa, tulee näiden vastata hevosen sivuilla olevia tietoja. Suosittelemme rodun rotumääritelmään tutustumista ennen hevosen rekisteröintiä. Ilmoita hevosen säkäkorkeus aikuisena.

Rekisteröintihakemus voidaan hylätä jos siinä esiintyy räikeitä epärealistisuuksia: esimerkiksi tilanne, missä rekisteröidään 150-senttistä shetlanninponia tai suomenhevosta, jolla vanhempina ovat arabianhevonen ja suomenhevonen. Muutoin rotumääritelmää ei tarkasteta rekisteröidessä.

Mikäli tietoja ei ole merkitty hevosen sivuille, oletaan hakemuksessa olevien tietojen olevan oikein.

3.2. Ikääntyminen

Ikääntyminen on pakollinen vain porrastetuissa kilpailuissa. Voit ilmoittaa kaikki tai osan syntymäpäivistä myös rekisteröinnin jälkeen. Täytä syntymäpäivät hakemukseen muodossa pp.kk.vvvv, esimerkiksi 01.10.2010.

Ikääntymistä ei tarvitse olla hevosen sivuilla, mutta jos se mainitaan hakemuksessa ja hevosen sivuilla, tietojen tulee keskenään yhtenevät.

3.3. Isä ja emä (suvuttomat)

Suvuttomien hevosen vanhempia ei merkitä hakemukseen.

3.4. Kasvattajaliite ja kasvattaja (suvuttomat)

Suvuttomien hevosten kasvattajaa tai kasvattajaliitettä ei merkitä hakemukseen.

3.5. Painotus

Voit halutessasi ilmoittaa hevosen painotuksen. Painotusta voi vaihtaa myös rekisteröinnin jälkeen.

3.6. Kotitalli

Voit halutessasi ilmoittaa hevosen kotitallin. Kotitallia voi vaihtaa myös rekisteröinnin jälkeen.

Täytä hakemukseen tallin kahdeksan (8) merkkinen tunniste, muodossa XXXX0000, älä tallin nimeä tai osoitetta!

3.7. Kuollut

Voit rekisteröidä myös kuolleita virtuaalihevosia. Myös hevosen sivuilla täytyy olla selkeä ja näkyvä merkintä siitä, että hevonen on kuollut.