Arvontatavat

Virtuaaliset kilpailut pidetään arpomalla osallistujat oikeaan järjestykseen. Kautta aikojen on ollut useita arvontatapoja, jotka esimerkiksi laskevat hevosen aikaisemman menestymisen mukaan kuinka arvotaan. VRL:n kisakalenterissa on tällä hetkellä mahdollista valita arvontatavaksi joko lyhyt arvonta tai suhteutettu arvonta.

Lyhyt arvonta

Lyhyt arvonta käsittää juuri sen mitä se nopeasti vilkaistuna sanookin: lyhyen arvonnan. Lyhyessä arvonnassa ei ole tarkoitus ottaa hevosen suvun menestystä tai aikaisempaa menestymistä huomioon, vaan käytännössä osallistujalista arvotaan jollain arvontakoneella. Valitse anomukseen lyhyt arvonta arvontatavaksi, mikäli kisojen arvontatapa vastaa paremmin tätä tapaa.

Suhteutettu arvonta

Suhteutettu arvonta sisältää kaikki pidempien arvontatapojen mallit. Näitä ovat esimerkiksi edellämainittu hevosen aikaisemman menestymisen mukaanotto, tai vaikka jonkinlaisen pistelaskusysteemin kehittely. Suhteutetussa arvonnassa vaikuttaa kuitenkin jokin hevosen keräämä ominaisuus, joka painottuu arvonnassa. Mikäli anomuksesi kisoissa on siis luomasi oma arvontatapa tai jokin valmiiksikeksitty pidempi arvontatapa, jota haluat käyttää, valitse anomukseen suhteutettu arvonta.