Tulokset #134049 (kilpailut #138535)

KRJ

http://karkuranta.marsupieni.net/kisakeskus/k/6135

05.01.2019 / 04.01.2019

Everholt Estate (EVER4304)

Kisat olivat kaikille avoimet


VRL-00884 Sorel

VRL-00884 Sorel


05.01.2019 VRL-00884 Sorel


Tulokset

Luokkien määrä: 11 kpl

1. Helppo B (seura) (20 osallistujaa)
1. Anarchy (VRL-14465) - Dreamer Runner VH19-208-0009
2. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Bella de Trion VH18-031-0472
3. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Deodorado VH18-031-0484
4. Assi (VRL-01285) - Kesähelinä VH18-018-2272
5. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Cleopatra VH18-031-0470
6. Assi (VRL-01285) - Turmiotarina VH18-018-2273
7. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Dark with Snowless VH18-031-0482
8. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Rinsessa VH18-031-0475
9. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Ainoa Kermahuntu VH18-031-0476
10. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Wille VH18-031-0474
11. neon (VRL-05544) - Trífon VH19-001-0009
12. neon (VRL-05544) - Garel VH19-001-0004
13. neon (VRL-05544) - Marazga VH19-001-0011
14. neon (VRL-05544) - Zaman VH19-001-0010
15. neon (VRL-05544) - Mahzun VH19-001-0007
16. neon (VRL-05544) - Venera Yeva VH19-001-0012
17. neon (VRL-05544) - Jevstrat VH19-001-0006
18. neon (VRL-05544) - Stratón VH19-001-0008
19. neon (VRL-05544) - Gorazd VH19-001-0005
20. neon (VRL-05544) - Chayka Yevhen VH19-001-0003

2. Helppo B (alue) (23 osallistujaa)
1. Assi (VRL-01285) - Kuisman Klaus VH18-018-2230
2. Assi (VRL-01285) - Dampton Serendipity VH18-027-0110
3. Anarchy (VRL-14465) - Only You VH19-208-0008
4. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Finlandia VH18-031-0477
5. Anarchy (VRL-14465) - Dreamer Runner VH19-208-0009
6. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Paleos Jan Geroge VH18-031-0473
7. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Yhden Yön Tahti VH18-031-0480
8. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Ritherian Fun VH18-031-0483
9. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Wiranda VH18-031-0479
10. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Orkhidea VH18-031-0478
11. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Aatos VH18-031-0471
12. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Teresa VH18-031-0469
13. July VRL-13498 - Vaivaiskoivun Smile Darkness VH18-031-0481
14. neon (VRL-05544) - Trífon VH19-001-0009
15. neon (VRL-05544) - Chayka Yevhen VH19-001-0003
16. neon (VRL-05544) - Zaman VH19-001-0010
17. neon (VRL-05544) - Stratón VH19-001-0008
18. neon (VRL-05544) - Marazga VH19-001-0011
19. neon (VRL-05544) - Jevstrat VH19-001-0006
20. neon (VRL-05544) - Venera Yeva VH19-001-0012
21. neon (VRL-05544) - Garel VH19-001-0004
22. neon (VRL-05544) - Mahzun VH19-001-0007
23. neon (VRL-05544) - Gorazd VH19-001-0005

3. Helppo A (alue) (4 osallistujaa)
1. Assi (VRL-01285) - Kuisman Klaus VH18-018-2230
2. nekota (VRL-09525) - Monteverdi At VH18-012-0062
3. Assi (VRL-01285) - Dampton Serendipity VH18-027-0110
4. Anarchy (VRL-14465) - Only You VH19-208-0008

4. Vaativa B (alue) (3 osallistujaa)
1. nekota (VRL-09525) - Questerre At VH18-013-0017
2. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Kippari VH18-018-1843
3. nekota (VRL-09525) - Monteverdi At VH18-012-0062

5. Helppo A (kansallinen) (15 osallistujaa)
1. neon (VRL-05544) - Iara CN VH18-233-0034
2. neon (VRL-05544) - Laika di Sierra VH18-023-0067
3. Viveka (VRL-14534) - Liljan Auringonkukka VH18-018-2251
4. Anarchy (VRL-14465) - Better Agree With Me VH19-208-0011
5. nekota (VRL-09525) - Questerre At VH18-013-0017
6. Anarchy (VRL-14465) - Talacharn Delia VH19-208-0002
7. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Pellava VH18-018-1845
8. Anarchy (VRL-14465) - Smarty Pants VH19-208-0001
9. Anarchy (VRL-14465) - Adele of Pentridge VH18-027-0150
10. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Heinämies VH18-018-1842
11. Anarchy (VRL-14465) - Anwil Yonic VH19-208-0003
12. Anarchy (VRL-14465) - Ovold Llangranog VH19-208-0007
13. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Darkchewer VH18-027-0100
14. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Suvineito VH18-018-1844
15. Anarchy (VRL-14465) - Hideous VH19-208-0006

6. Vaativa B (kansallinen) (17 osallistujaa)
1. Sorel (VRL-00884) - Byzántion VH18-076-0019
2. Sorel (VRL-00884) - Everholt Cosmity VH18-076-0083
3. Sorel (VRL-00884) - Beyond Oblivion VH18-021-0003
4. Sorel (VRL-00884) - Cypress Grove VH17-076-0039
5. Loci (VRL-12679) - Flava d'Lion VH18-044-0028
6. Sorel (VRL-00884) - Waldecho VH15-048-0063
7. Loci (VRL-12679) - Oldfinion Kidens VH18-021-0002
8. neon (VRL-05544) - Gerwald CN VH18-233-0032
9. neon (VRL-05544) - Leopold CN VH18-233-0033
10. Sorel (VRL-00884) - Evervescent v.d. Halor VH18-012-0004
11. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Tuhlaajapoika VH18-018-1787
12. Anarchy (VRL-14465) - Rockfield William VH19-208-0010
13. maura (VRL-04116) - Wannabeat Werth VH18-011-0255
14. nekota (VRL-09525) - Karmenia At VH18-012-0072
15. neon (VRL-05544) - Iara CN VH18-233-0034
16. neon (VRL-05544) - Laika di Sierra VH18-023-0067
17. Anarchy (VRL-14465) - Better Agree With Me VH19-208-0011

Hylätyt
Tuire (VRL-00345) - Hernando VH18-046-0122 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 5 vs. hevonen 6)

7. Vaativa A (kansallinen) (14 osallistujaa)
1. Sorel (VRL-00884) - Colonel VH17-012-0403
2. Tuire (VRL-00345) - Hernando VH18-046-0122
3. Sorel (VRL-00884) - Everholt Wisteria VH17-048-0026
4. Meeri N. (VRL-02160) - Lorelei VH18-021-0158
5. neon (VRL-05544) - Zephyr VH18-233-0026
6. Sorel (VRL-00884) - Everholt Demournia VH18-021-0005
7. Sorel (VRL-00884) - Cloud Cassidy VH17-048-0021
8. Sorel (VRL-00884) - Armont Sixtus VH18-012-0101
9. neon (VRL-05544) - Weisheit CN VH18-233-0035
10. Loci (VRL-12679) - Flava d'Lion VH18-044-0028
11. Loci (VRL-12679) - Oldfinion Kidens VH18-021-0002
12. neon (VRL-05544) - Gerwald CN VH18-233-0032
13. neon (VRL-05544) - Leopold CN VH18-233-0033
14. nekota (VRL-09525) - Karmenia At VH18-012-0072

8. Prix St. Georges (kansallinen) (11 osallistujaa)
1. Sorel (VRL-00884) - Everholt Coobra VH18-011-0268
2. Sorel (VRL-00884) - Lindengasse Fetona VH15-048-0070
3. Sorel (VRL-00884) - Rhea Ishtar VH18-048-0003
4. Sorel (VRL-00884) - Everholt Moorcroft VH17-076-0045
5. Sorel (VRL-00884) - Demoiselle VH18-021-0004
6. maura (VRL-04116) - Heidseck McSteamy VH18-011-0254
7. Sorel (VRL-00884) - Idora Park VH17-076-0084
8. Sorel (VRL-00884) - Theatre Bizarre VH18-021-0057
9. Loci (VRL-12679) - Contero VH17-011-0152
10. neon (VRL-05544) - Zephyr VH18-233-0026
11. neon (VRL-05544) - Weisheit CN VH18-233-0035

9. Intermediate I (kansallinen) (13 osallistujaa)
1. Sorel (VRL-00884) - Everholt Encavage VH18-021-0186
2. neon (VRL-05544) - Armont Romano VH18-012-0232
3. Sorel (VRL-00884) - Warmachiné VH17-048-0024
4. Sorel (VRL-00884) - Luxedo VH18-076-0002
5. maura (VRL-04116) - Cartier v. Helmwald VH18-011-0260
6. Sorel (VRL-00884) - Everholt Crushmachiné VH17-048-0034
7. Sorel (VRL-00884) - Lindengasse Fetona VH15-048-0070
8. Sorel (VRL-00884) - Rhea Ishtar VH18-048-0003
9. Sorel (VRL-00884) - Everholt Moorcroft VH17-076-0045
10. Sorel (VRL-00884) - Demoiselle VH18-021-0004
11. Sorel (VRL-00884) - Idora Park VH17-076-0084
12. Sorel (VRL-00884) - Theatre Bizarre VH18-021-0057
13. Loci (VRL-12679) - Contero VH17-011-0152

10. Intermediate II (kansallinen) (9 osallistujaa)
1. Kida (VRL-08368) - Spyro Clover VH18-076-0078
2. Sorel (VRL-00884) - Rohe Astarte VH18-048-0002
3. Sorel (VRL-00884) - Everholt Cremorne VH17-076-0044
4. Sorel (VRL-00884) - Everholt Iluxido VH18-076-0003
5. Sorel (VRL-00884) - Seelengewirr von Lark VH17-048-0025
6. Sorel (VRL-00884) - Everholt Encavage VH18-021-0186
7. Sorel (VRL-00884) - Warmachiné VH17-048-0024
8. Sorel (VRL-00884) - Luxedo VH18-076-0002
9. Sorel (VRL-00884) - Everholt Crushmachiné VH17-048-0034

11. Grand Prix (kansallinen) (19 osallistujaa)
1. Sorel (VRL-00884) - Lost Soul 66 VH12-044-0043
2. Kida (VRL-08368) - Washington Clover VH18-031-0422
3. Crimis (VRL-10480) - American Roast VH17-012-0466
4. maura (VRL-04116) - Mauritz 'H VH18-011-0175
5. Loci (VRL-12679) - Felix IV VH17-011-0043
6. maura (VRL-04116) - Sympathyforthedevil '88 VH18-011-0141
7. Sorel (VRL-00884) - Carinette VH12-011-0205
8. Sorel (VRL-00884) - Dakar v. Helmwald VH18-021-0058
9. Loci (VRL-12679) - Salamis v.d. Zelos VH17-031-0179
10. Sorel (VRL-00884) - Waldron GER VH06-011-2558
11. Loci (VRL-12679) - Celeste v.d. Zelos VH17-031-0199
12. Loci (VRL-12679) - Diana v.d. Zelos VH17-031-0177
13. Kida (VRL-08368) - Champagne Fizz VH18-121-0092
14. maura (VRL-04116) - Haydee Sec VH18-011-0176
15. Kida (VRL-08368) - Spyro Clover VH18-076-0078
16. Sorel (VRL-00884) - Rohe Astarte VH18-048-0002
17. Sorel (VRL-00884) - Everholt Cremorne VH17-076-0044
18. Sorel (VRL-00884) - Everholt Iluxido VH18-076-0003
19. Sorel (VRL-00884) - Seelengewirr von Lark VH17-048-0025