VRL:n talliarvostelu: Arvosteluperiaatteet

 1. Palkinnot ja pisterajat
 2. Yleisilme
 3. Sisältö
 4. Ulkoasu
 5. Toiminta
 6. Muuta arvostelussa huomioon otettava

1. Palkinnot ja pisterajat

Talli arvostellaan neljässä kategoriassa, josta jokaisesta talli voi saada maksimissaan 25 pistettä. Tarkemman pisteytykset näet arvostelutaulukosta.

Tallin saama palkinto määräytyy lopullisen pistemäärän mukaan seuraavasti:

 • 95-100p.
 • 75-94p.
 • 55-74p.
 • 35-54p.
 • 25-34p.

Tuomarilla on oikeus laskea tai korottaa tallin saamaa palkintoa asteen verran, jos pistemäärä jää 5 pisteen päähän rajoista. Esimerkiksi 91p. saanut talli voi saada palkinnoksi , mikäli tuomari pitää tallia pistemäärästä huolimatta ykköspalkinnon arvoisena.

Talli jää ilman palkintoa, jos yhdenkään osa-alueen pisteet jäävät alle kymmeneen pisteeseen tai kokonaispistemäärä jää alle 25 pisteen.

2. Yleisilme

Tallin yleisilmeellä tarkoitetaan kuvaa, jonka kävijä saa tallista pintapuolisella tarkastelulla. Yleisilmeessä arvostellaan seuraavat asiat: selkeys, tunnelma, aktiivisuus, persoonallisuus ja soveltuvuus. Jokaisesta kohdasta talli saa 0 - 5 pistettä.

Jotta talli saisi täydet pisteet kävijän on kyettävä liikkumaan tallin sivuilla ongelmitta ja löytämään etsimänsä helposti. Tunnelman on oltava asiallinen ja lämminhenkinen ja kävijän on koettava itsensä tervetulleeksi. Tallista on löydyttävä merkkejä pitkäaikaisesti ja jatkuvasta toiminnasta, sekä viimeaikaisia päivitysmerkintöjä ja tallin on oltava mieleenpainuva ja kekseliäs.

Tallin on myös oltava soveltuva ensisijaiseen kategoriaan, ratsastuskoulu tarvitsee opetushevosia ja siittolassa on oltava siitoskäyttöön soveltuvia hevosia.

2.3. Sisältö

Hyvästä tallista löytyy paljon sisältöä, joka ei ole puuduttavan yksitoikkoista tai kirjoitusasultaan sotkuista.

Sisältö arvostellaan viidessa eri osassa: määrä, panostus, kirjoitusasu, realistisuus ja ensisijaisen kategorian mukainen sisältö. Jokaisesta osasta talli voi saada 0-5 pistettä.

Arvostelussa laatu korvaa määrän. Realistinen talli voi olla pieni kymmenen hevosen yksityistalli tai vaikka monen sadan hevosen kilpatalli - tärkeintä on, että talli on saatu tuntumaan todelliselta.

Sisällön arvostelussa otetaan huomioon tallin ensisijainen kategoria suuntaa antavasti. Ratsastuskoulusta tulisi löytyä myös opetusta ja hoitajia koskevia tekstejä, kilpatallilla taas mahdollisesti kuvauksia kilpailumatkoista tai hevosten valmennusaikatauluja.

Täydet pisteet saavan tallin sivuilta löytyy monipuolisia ja persoonallisia kuvauksia tallin ympäristöstä, arkielämästä ja palveluista. Kirjoitusvirheitä ei juuri esiinny ja tekstit ovat helppolukuisesti jäsenneltyjä. Tekstien yhteyteen on liitetty asiaan liittyviä kuvia, taulukkoja tai muuta materiaalia. Tallista ei löydy keskeneräisiä sivuja, vaan arvosteluun ilmoittautuessa tallin tulee olla valmis!

4. Ulkoasu

Käytännöllisyys, toimivuus ja siisteys ovat hyvän ulkoasun tuntomerkkejä. Koska ulkoasusta pitäminen on mielipidekysymys, ei arvostelussa juuri keskitytä ulkoasuun näyttävyyteen vaan käytettävyyteen.

Ulkoasun yhteydessä arvostellaan seuraavia kohtia: tilankäyttö, sijoittelu ja navigointi, tekstin luettavuus, grafiikoiden koko ja laatu sekä sivujen yleisilme. Yleisilmeellä tarkoitetaan tässä kohtaa toteusta, värimaailmaa, elementtien kokonaisuutta ja sivujen yhtenäisyyttä. Arvostelussa otetaan huomioon kaikki tallin sivut. Talli voi saada kaikista kohdista 0-5 pistettä. Ulkoasun arvostelussa ei oteta huomioon tallin kategoriaa.

Täydellisen tallin sivut ovat helppolukuiset, eikä teksti ole liian pientä. Ruudulla oleva tila on käytetty järkevästi ja tekstille on varattu tarpeeksi suuri tila. Linkit erottuvat tekstistä selvästi ja navigointi on selkeässä paikassa. Kuvat ovat siistejä, eikä niissä ole rakeisuutta tai epäsiistejä reunoja. Ulkoasussa on käytetty hillitysti grafiikkaa ja sivu lataa nopeasti hitaammallakin yhteydellä. Ulkuasua voi katsoa erikokoisilla näytöillä ja eri selaimilla, ilman että sen käytettävyys heikkenee. Sivuja on miellyttävä selata, eivätkä ulkoasussa käytetyt värit (ja mahdolliset äänet) aiheuta selailijalle päänsärkyä. Ulkoasu on yhtenäinen koko tallissa ja se on toteuttu järkevästi.

5. Toiminta

Toiminnassa otetaan huomioon koko tallissa kuluneen vuoden aikana järjestetty ensisijaisen kategorian mukainen VRL:n alainen aktiviteetti (poislukien tallit, joiden kategorialle VRL ei järjestä toimintaa). Ensisijaisen kategorian ulkopuolisella toiminnalla tallin on mahdollista täydentää pisteitään 5p verran, jos ensisijaisen kategorian mukaisen toiminnan pisteet jäävät alhaisiksi. Tuntien järjestäminen, hevosten myyminen, kasvattien syntyminen ja kilpailuiden järjestäminen on kaikki toimintaa. Talli voi saada toiminnasta maksimissaan 25 pistettä.

Järjestetty toiminta arvostellaan sen mukaan, kuinka paljon toimintaa talli on järjestänyt viimeisen kuluneen vuoden aikana. Arvostelussa huomioidaan myös toiminnan laatu, nimilistaan toiminnasta ja astutuksista yms. vähemmän aikaa viemästä toiminnasta talli saa vähemmän pisteitä kuin tarinatoiminnasta tai myydyistä kasvateista.

Toiminta arvostellaan pääasiassa tallin hevosista ja mahdollisesta toimintakalenterista, osa tiedoista. Arvostelussa otetaan huomioon kilpailut, valmennukset, kasvatit, ratsastustunneilla käyminen ja kaikki muu toiminta, josta on merkintä hevosen tai tallin sivuilla (sekä linkki sivulle, joka todistaa toiminnan).

Toimintapisteitä saa erilaisista tapahtumista seuraavasti:

Toiminta Pisteet KAT1 KAT2 KAT3 KAT4 KAT5 KAT6 KAT7
ratsastustunti (tarina) 5p x            
ratsastustunti (n-l) 3p x            
kilpailut (suhteutettu yms.) 5p     x x      
kilpailut 3p     x x      
valmennus (tarina) 5p       x      
valmennus (n-l) 3p       x      
tapahtuma (tarina) 5p x           x
tapahtuma (n-l) 3p x           x
jälkeläinen (orit) 4p           x  
jälkeläinen (tammat) 8p           x  
syntynyt kasvatti 8p   x          
myyntihevonen (keksitty) 2p         x    
myyntihevonen (suvullinen) 4p         x    
tallipäiväkirjamerkintä 2p             x
hoitotarina 1p x           x
kilpailuosallistuminen 0,5p       x      

6. Muuta arvostelussa huomioon otettavaa

Lisäksi VRL asettaa laskettavalla toiminnalle seuraavia ehtoja laskennallisista syistä:

 • vain jaosten alaiset kilpailut lasketaan
 • vain VRL:n valmennuskalenteriin ilmoitetut valmennukset lasketaan
 • vain VRL:n hevosrekisteriin rekisteröidyt kasvatit lasketaan (kasvatin tulee löytyä tallin profiilisivulta)
 • hevosten osallistumiset lasketaan VRL:n sivuilla olevasta kilpailustatistiikasta ja hevosten kotitalli tulee olla merkitty rekisteriin
 • jälkeläiset tulee olla rekisteröity VRL:n hevosrekisteriin ja hevosten kotitalli tulee olla merkitty rekisteriin
 • tallipäiväkirja merkintöjen tulee löytyä tallin sivuilta päivämäärän kera (tallipäiväkirja merkintä voi myös olla esimerkiksi yksityisille lähetettävä uutiskirje, kirjeen tulee löytyä tallin sivuilta päivämäärän kera)
 • hoitotarinoiden tulee löytyä TALLIN omilta sivuilta (esim. yksityistalleihin majotettujen hevosen omilta sivuilta löytyvät päiväkirjat eivät kerrytä pisteitä, elleivät hevoset ole omistajan omia, mutta esimerkiksi ratsastuskoulun omien hevosten sivut katsotaan kuuluviksi tallin sivuihin)

Taulukkoon on merkattu kuuluuko kyseinen tapahtuma kategorian mukaiseen toimintaan, vai lasketaanko se kategorian ulkopuolisena toimintana.