CAS

Virtuaaliwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

CAS (Central Aging System) on Laukkajaoksen suosittelema ja käyttämä keskusikääntymisjärjestelmä, joka on yleisimmin käytössä laukkatalleilla. CAS oli alunperin Cullamore's Thoroughbredsin oma ikääntymisjärjestelmä, mutta joulukuussa 2006 (viikko 49) Laukkajaos otti CASin yleiseen käyttöön. Nykyisin valtaosa laukkatalleista käyttää tätä järjestelmää ja Laukkajaoksen suurkilpailut järjestetään CAS-vuosittain.

Ajankulku CAS:n mukaan

Yksi CAS-vuosi koostuu 12 todellisesta viikosta (joka on noin kolme todellista kuukautta). Jokainen reaaliviikko vastaa CASin mukaan yhtä virtuaalista kuukautta. CAS-vuodet numeroidaan roomalaisin numeroin kronologisessa järjestyksessä siten, että ensimmäinen vuosi (CAS I) alkoi 4.12.2006. Tarkan kalenterin siitä, mikä CAS-vuosi on menossa ja mikä viikko kulloinkin vastaa mitäkin kuukautta, voi nähdä muun muassa Laukkajaoksen sivuilta.

CAS:n selkein ero muihin ikääntymistapoihin on se, että se on kiinteä. Vuosien kierto on kaikille ikääntymisjärjestelmää käyttäville yhteinen: CAS-vuosi vaihtuu aina määrätyllä viikolla, eikä uutta CAS-vuotta siis voi aloittaa mistä tahansa mielivaltaisesta päivästä.

CAS on suunniteltu käytettäväksi kokonaisuutena, joka noudattaa yhteyttään todellisuuteen siinäkin, että tammat kantavat noin 11 reaaliviikkoa, mikä siis vastaa 11 CAS-kuukautta. Mitään nopeutettua varsaikää CAS-systeemissä ei käytetä, joten varsat pääsevät laukkaradoille 6-9 reaalikuukauden päästä syntymästään, riippuen siitä, mitä rotua ne ovat (englantilaiset täysiveriset pääsevät radoilla 2-vuotiaina eli noin 6kk kuluttua ja muut rodut 3-vuotiaina eli noin 9kk kuluttua).

CASia käyttävät tallinomistajat eivät välttämättä merkitse hevosen sivuille sen virallista syntymäpäivää, vaan pelkän CAS-vuoden, jolloin se on syntynyt. Näin tehdään siksi, että todellisessakin laukkamaailmassa hevosen katsotaan täyttävän vuosia aina vuoden ensimmäisenä päivänä, riippumatta siitä, milloin sen todellinen syntymäpäivä on. CAS-ajanlaskussa tämä tarkoittaa sitä, että hevoset ikääntyvät aina uuden CAS-vuoden alkaessa. Tämän vuoksi tammojen astutukset pyritään ajoittamaan siten, että varsat syntyisivät mahdollisimman alkuvuodesta: näin niillä on pisin mahdollinen aika kasvaa ja kehittyä ennen laukkauran alkua. Tällä tavoin menetellään reaalimaailmassakin. Koska tamma kantaa 11 kuukautta, optimaalisin astutusaika on helmi- tai maaliskuussa, jolloin varsa syntyy seuraavan vuoden tammi- tai helmikuussa.

CAS:n mukaan ikääntyvän hevosen iän voi laskea Yleisellä ikääntymislaskurilla. Vuoden pituudeksi tulee asettaa 84 päivää ja hevosen syntymäpäiväksi sen CAS-vuoden ensimmäinen päivä, jona se on syntynyt (mikäli kyse ei ole laukkurista, ratsulle voidaan asettaa sen virallinen syntymäpäivä).

CAS-kalenteri päivämäärineen

Käyttöohje: Jokainen CAS-kuukausi alkaa aina tietyn viikon maanantaina. Etsi taulukon päivämääristä haluamasi päivämäärän lähin edeltävä maanantai. Vaakariviltä löydät kuluvan CAS-vuoden ja pystyriviltä kuukauden, joka tuolloin on menossa.

Perinteisesti CAS-vuodet ilmoitetaan roomalaisin numeroin. Selkeyden vuoksi kalenteriin on merkitty sulkeisiin latinalaiset numerot viiden vuoden välein.

CAS-vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
CAS I 4.12.06 11.12.06 18.12.06 25.12.06 1.1.07 8.1.07 15.1.07 22.1.07 29.1.07 5.2.07 12.2.07 19.2.07
CAS II 26.2.07 5.3.07 12.3.07 19.3.07 26.3.07 2.4.07 9.4.07 16.4.07 23.4.07 30.4.07 7.5.07 14.5.07
CAS III 21.5.07 28.5.07 4.6.07 11.6.07 18.6.07 25.6.07 2.7.07 9.7.07 16.7.07 23.7.07 30.7.07 6.8.07
CAS IV 13.8.07 20.8.07 27.8.07 3.9.07 10.9.07 17.9.07 24.9.07 1.10.07 8.10.07 15.10.07 22.10.07 29.10.07
CAS V (5.) 5.11.07 12.11.07 19.11.07 26.11.07 3.12.07 10.12.07 17.12.07 24.12.07 31.12.07 7.1.08 14.1.08 21.1.08
CAS VI 28.1.08 4.2.08 11.2.08 18.2.08 25.2.08 3.3.08 10.3.08 17.3.08 24.3.08 31.3.08 7.4.08 14.4.08
CAS VII 21.4.08 28.4.08 5.5.08 12.5.08 19.5.08 26.5.08 2.6.08 9.6.08 16.6.08 23.6.08 30.6.08 7.7.08
CAS VIII 14.7.08 21.7.08 28.7.08 4.8.08 11.8.08 18.8.08 25.8.08 1.9.08 8.9.08 15.9.08 22.9.08 29.9.08
CAS IX 6.10.08 13.10.08 20.10.08 27.10.08 3.11.08 10.11.08 17.11.08 24.11.08 1.12.08 8.12.08 15.12.08 22.12.08
CAS X (10.) 29.12.08 5.1.09 12.1.09 19.1.09 26.1.09 2.2.09 9.2.09 16.2.09 23.2.09 2.3.09 9.3.09 16.3.09
CAS XI 23.3.09 30.3.09 6.4.09 13.4.09 20.4.09 27.4.09 4.5.09 11.5.09 18.5.09 25.5.09 1.6.09 8.6.09
CAS XII 15.6.09 22.6.09 29.6.09 6.7.09 13.7.09 20.7.09 27.7.09 3.8.09 10.8.09 17.8.09 24.8.09 31.8.09
CAS XIII 7.9.09 14.9.09 21.9.09 28.9.09 5.10.09 12.10.09 19.10.09 26.10.09 2.11.09 9.11.09 16.11.09 23.11.09
CAS XIV 30.11.09 7.12.09 14.12.09 21.12.09 28.12.09 4.1.10 11.1.10 18.1.10 25.1.10 1.2.10 8.2.10 15.2.10
CAS XV (15.) 22.2.10 1.3.10 8.3.10 15.3.10 22.3.10 29.3.10 5.4.10 12.4.10 19.4.10 26.4.10 3.5.10 10.5.10
CAS XVI 17.5.10 24.5.10 31.5.10 7.6.10 14.6.10 21.6.10 28.6.10 5.7.10 12.7.10 19.7.10 26.7.10 2.8.10
CAS XVII 9.8.10 16.8.10 23.8.10 30.8.10 6.9.10 13.9.10 20.9.10 27.9.10 4.10.10 11.10.10 18.10.10 25.10.10
CAS XVIII 1.11.10 8.11.10 15.11.10 22.11.10 29.11.10 6.12.10 13.12.10 20.12.10 27.12.10 3.1.11 10.1.11 17.1.11
CAS XIX 24.1.11 31.1.11 7.2.11 14.2.11 21.2.11 28.2.11 7.3.11 14.3.11 21.3.11 28.3.11 4.4.11 11.4.11
CAS XX (20.) 18.4.11 25.4.11 2.5.11 9.5.11 16.5.11 23.5.11 30.5.11 6.6.11 13.6.11 20.6.11 27.6.11 4.7.11
CAS XXI 11.7.11 18.7.11 25.7.11 1.8.11 8.8.11 15.8.11 22.8.11 29.8.11 5.9.11 12.9.11 19.9.11 26.9.11
CAS XXII 3.10.11 10.10.11 17.10.11 24.10.11 31.10.11 7.11.11 14.11.11 21.11.11 28.11.11 5.12.11 12.12.11 19.12.11
CAS XXIII 26.12.11 2.1.12 9.1.12 16.1.12 23.1.12 30.1.12 6.2.12 13.2.12 20.2.12 27.2.12 5.3.12 12.3.12
CAS XXIV 19.3.12 26.3.12 2.4.12 9.4.12 16.4.12 23.4.12 30.4.12 7.5.12 14.5.12 21.5.12 28.5.12 4.6.12
CAS XXV (25.) 11.6.12 18.6.12 25.6.12 2.7.12 9.7.12 16.7.12 23.7.12 30.7.12 6.8.12 13.8.12 20.8.12 27.8.12
CAS XXVI 3.9.12 10.9.12 17.9.12 24.9.12 1.10.12 8.10.12 15.10.12 22.10.12 29.10.12 5.11.12 12.11.12 19.11.12
CAS XXVII 26.11.12 3.12.12 10.12.12 17.12.12 24.12.12 31.12.12 7.1.13 14.1.13 21.1.13 28.1.13 4.2.13 11.2.13
CAS XXVIII 18.2.13 25.2.13 4.3.13 11.3.13 18.3.13 25.3.13 1.4.13 8.4.13 15.4.13 22.4.13 29.4.13 6.5.13
CAS XXIX 13.5.13 20.5.13 27.5.13 3.6.13 10.6.13 17.6.13 24.6.13 1.7.13 8.7.13 15.7.13 22.7.13 29.7.13

Aiheesta muualla

Laukkajaoksen CAS-info ja kalenteri.
Pinkin CAS-kalenteri, jossa on viikkojen sijasta esitetty päivämääriä.
Virtuaalijelpin dynaaminen CAS-kalenteri.