Kenttäratsastus

Virtuaaliwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kenttäratsastus on esteratsastuksen ja kouluratsastuksen tavoin olympialaji (vuodesta 1912 lähtien). Se on perinteisistä ratsastuksen lajeista monipuolisin ja vaatii sekä ratsastajalta että ratsulta eniten. Kenttäratsastuskilpailut koostuvat kolmesta osakilpailusta: esteratsastuskokeesta, kouluratsastuskokeesta ja kestävyyskokeesta. Kaikki kolme osaa tulee ratsastaa samalla hevosella.

Kenttäratsastuksessa on eri tasoisia luokkia ja kilpailut jaetaan pitkiin ja lyhyisiin. Lajia pidetään yleisesti myös melko vaarallisena, sillä jkestävyyskokeen maastoesteosuus on vaativa ja radalla sattuu toisinaan onnettomuuksia, koska ratsukoiden vauhti on kova ja esteet ovat kiinteitä. Lajin vaativuuden vuoksi kaikkiin kenttäratsastuskilpailuihin liittyy useita eläinlääkärin tarkastuksia. Ratsu tarkastetaan ensimmäisen kerran sen saapuessa kisapaikalle ja viimeisen kerran ennen viimeistä osakoetta. Pitkissä kilpailuissa tarkastuksia tehdään viisi, lyhyissä kolme. Kilpailusuorituksen saa tehdä vain hevosella, jonka eläinlääkäri on todennut terveeksi. Virtuaalisissa kenttäkilpailuissa eläinlääkärintarkastuksia ei yleensä pyritä mitenkään simuloimaan, vaan kaikilla hevosilla on automaattisesti terveen paperit.

Kilpailuyhdistys

Kenttäratsastuksen asiaa virtuaalimaailmassa ajaa Kenttäratsastusjaos (KERJ).

Osakokeiden sisältö

Koulukoe

Koulukokeessa ratsastetaan joko normaali tai lyhennetty kouluratsastusohjelma kouluratsastuksen sääntöjen mukaisesti. Kokeen vaikeus riippuu luokan tasosta, mutta on korkeitaan vaativa A.

Kestävyyskoe

Kesävyyskoe koostuu neljästä vaiheesta (A-D): vaiheet A ja C ovat matkaratsastusta, vaihe B nopeaa sekaestelaukkaa (eng. steeplechase, josta juontaa suomessakin käytetty sana stiippeli) ja vaihe D maastoesteratsastusta, johon saattaa kuulua jopa 30 ripeässä laukassa ylitettävää kiinteää maastoestettä. Esteet voivat käytännössä olla hyvinkin mielikuvituksellisia: ne voidaan tehdä mistä tahansa materiaalista ja minkä muotoisiksi tahansa. Rakenteeltaan ne ovat kiinteitä eikä niissä ole putoavia osia. Maastokokeeseen kuuluu myös erilaisten penkereiden kiipeämistä ja niiltä laskeutumista, portaittaisia esteitä, vesihautoja ja ojia. Rataan voi kuulua myös vedessä hypättäviä esteitä. B- ja D-osien estekorkeus riippuu luokan tasosta. Pitkissä kilpailuissa ratsastetaan kaikki neljä vaihetta, lyhyissä kilpailuissa vain osa, maastoesteosuus kuuluu kaikkiin kilpailuihin. Kestävyyskoe on kenttäratsastuksen sielu ja selvästi vaativampi kuin kaksi muuta osakoetta yhteensä. Rata on pitkissä kilpailuissa huomattavasti pidempi kuin lyhyissä.

Estekoe

Estekokeessa ratsastetaan normaali rataesterata esteratsastuksen sääntöjen mukaisesti. Estekorkeus riippuu luokan tasosta. Rataan kuuluu 10-15 estettä esteradalla, jotka on rakennettu putoavista puomeista, lankuista ja muurilaatikoista.

Vaativuus ja vaikeustasot

Kuten edellä mainittiin, kenttäratsastus on sekä vaativa että vaarallinen laji, joka vaatii ratsukolta paljon. Laji ei sovi mille tahansa hevoselle ja vaatii kestävyyttä, nopeutta ja notkeutta. Lisäksi hevosen täytyy kyetä hyppäämään kovassakin vauhdissa ja suoriutua koulukokeesta. Ratsun on siis oltava monipuolinen ja hyvässä kunnossa.

Virtuaalimaailmassa on mahdollista järjestää seuraavia luokkatyyppejä järjestyksessä helpoimmasta vaativimpaam: Aloittelijaluokka, harrasteluokka, tutustumisluokka, helppo luokka, CCI/CIC*, Pitkä CCI/CIC*, CCI/CIC**, Pitkä CCI/CIC**, CCI/CIC***, Pitkä CCI/CIC***, CCI/CIC****, Pitkä CCI/CIC****, CCI/CIC***** ja Pitkä CCI/CIC****. Kullekin luokkatyypille on määritelty vähintään yksi estekorkeus sekä rata- että maastoesteosuudelle, koulukoe on samantasoinen luokkatyypin sisällä estekorkeuksista riippumatta.

Ponit saavat kilpailla korkeintaan tasolla CCI/CIC**, eivätkä ne voi osallistua lainkaan pitkiin luokkiin. Sama ratsu voi osallistua yksissä kilpailuissa vain yhteen luokkaan ja vain yhden ratsastajan kanssa.

Virtuaalimaailmassa on mahdollista järjestää seuraavat luokat:

Aloittelijaluokka
Helppo C, re 60cm, me 50cm (avoin kaikille)
Harrasteluokka
Helppo C, re 80cm, me 70cm (avoin kaikille)
Helppo C, re 70cm, me 60cm (avoin poneille)
Tutustumisluokka
Helppo C, re 90cm, me 90cm (avoin kaikille)
Helppo C, re 80cm, me 70 cm (avoin poneille)
Helppo luokka
Helppo B, re 100cm, me 95cm (avoin kaikille)
Helppo B, re 90cm, me 85cm (avoin poneille)
Helppo B, re 100cm, me 95cm (avoin suomenhevosille)
Helppo B, re 105cm, me 100cm (avoin hevosille)
CCI/CIC* (vaihtoeht. merkintä: CCI/CIC1)
Helppo A, re 110cm, me 100cm (avoin kaikille)
Helppo A, re 105cm, me 100cm (avoin poneille)
Helppo A, re 110cm, me 100cm (avoin hevosille)
Pitkä CCI/CIC* (vaihtoeht. merkintä: Pitkä CCI/CIC1)
Helppo A, re 115cm, me 110cm, 14-18km (avoin hevosille)
CCI/CIC** (vaihtoeht. merkintä: CCI/CIC2)
Helppo A, re 110cm, me 100cm (avoin poneille)
Helppo A, re 115cm, me 110cm (avoin kaikille)
Helppo A, re 120cm, me 115cm (avoin hevosille)
Pitkä CCI/CIC** (vaihtoeht. merkintä: Pitkä CCI/CIC2)
Helppo A, re 120cm, me 115cm, 14-18km (avoin hevosille)
CCI/CIC*** (vaihtoeht. merkintä: CCI/CIC3)
Vaativa B, re 125cm, me 120cm (avoin hevosille)
Pitkä CCI/CIC*** (vaihtoeht. merkintä: Pitkä CCI/CIC3)
Vaativa B, re 125cm, me 120cm, 17-21km (avoin hevosille)
CCI/CIC**** (vaihtoeht. merkintä: CCI/CIC4)
Vaativa B, re 130cm, me 125cm (avoin hevosille)
Pitkä CCI/CIC**** (vaihtoeht. merkintä: Pitkä CCI/CIC4)
Vaativa B, re 130cm, me 125cm, 18-22km (avoin hevosille)
CCI/CIC***** (vaihtoeht. merkintä: CCI/CIC5)
Vaativa A, re 140cm, me 130cm (avoin hevosille)
Pitkä CCI/CIC***** (vaihtoeht. merkintä: Pitkä CCI/CIC5)
Vaativa A, re 140cm, me 130cm, 21-25km (avoin hevosille)

Pitkät kenttäkilpailut

Pitkät kilpailut ovat kolmipäiväiset, eli jokainen osakoe järjestetään erillisenä päivänä. Ensimmäisenä päivänä ratsastetaan kouluratsastuskoe, toisena kestävyyskoe ja viimeisenä estekoe. Tämä järjestely mittaa myös hevosen palautumista vaativasta maastokokeesta. Pitkissä kilpailuissa ratsastetaan kaikki kestävyyskokeen neljä osaa. Kullekin kestävyyskokeen osalle on määritetty oma ihanneaika. Virtuaalimaailmassa pitkiä kilpailuja simuloidaan yleensä suorittamalla tulokset pitkällä arvonnalla, jossa jokaisen osakokeen tulos arvotaan erikseen ja nämä tulokset lasketaan yhteen. Tasatilanteet ratkaistaan usein koulukokeen tuloksella.

Lyhyet kenttäkilpailut

Lyhyessä kilpailussa kaikki osakokeet ratsastetaan yhtenä päivänä tai jaettuna kahdelle tai kolmelle päivälle niin, että ensimmäisenä on aina kouluratsastuskoe. Esteratsastus- ja maastoratsastuskoe (pitkän kilpailun lyhennetty vaihe D tai vaihtoehtoisesti vaihe B; jos kilpailu on jaettu kahdelle tai kolmelle päivälle, siihen voidaan sisällyttää myös vaihe A) voivat olla peräkkäin kummassa järjestyksessä tahansa. Lyhyet kenttäkilpailut ovat virtuaalimaailmassa käytännön syistä yleisempiä kuin pitkät kilpailut, mutta todellisessa maailmassa ne ovat lähinnä valmentautumista pitkiä kenttäkilpailuja varten.

Pistelasku

Kenttäratsastuksessa jokainen osakoe arvostellaan aluksi erikseen ja sitten lasketaan yhteen kustakin osakokeesta saadut virhepisteet, jotka muodostavat ratsukon lopullisen tuloksen, jonka mukaan se sijoittuu (eniten virhepisteitä saanut viimeiseksi ja vähiten saanut ensimmäiseksi). Virtuaalimaailmassa pisteytyksellä on hyvin vähän merkitystä, sillä kilpailujen ratkaisu suoritetaan yleensä arpomalla. Halutessaan kilpailujen järjestäjä voi kuitenkin merkata ratsukoiden pisteet näkyviin tuloksiin, jolloin on syytä ymmärtää, mistä pisteet tulevat ja millaisia ne voivat olla.

Koulukokeen pisteenlasku

Koulukokeen pisteytys tapahtuu samalla tavalla kuin kouluratsastuskilpailuissakin. Kukin tuomari arvostelee jokaisen osa-alueen pistein 0-10 ja tulos muutetaan prosenteiksi (kuinka monta prosenttia maksimipisteistä on saavutettu). Tämän jälkeen lasketaan tuomarien antamien prosenttien keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella. Ratsukon "virhepisteet" kouluradalta saadaan, kun prosenttiluku vähennetään luvusta 100 ja näin saatu luku kerrotaan 1,5:llä.

Estekokeen pisteenlasku

Estekokeen pisteenlasku tapahtuu pitkälti kuten esteratsastuskilpailuissakin. Hevonen saa virhepisteitä esteen tai sen osan pudottamisesta (4 vp), ensimmäisestä tottelemattomuudesta (4 vp), ensimmäisestä satulasta putoamisesta (8 vp) tai ihanneajan ylityksestä (1 vp kultakin alkaneelta sekunnilta).

Kestävyyskokeen pisteenlasku

Kestävyyskokeessa virhepisteitä saa kunkin vaiheen ihanneajan ylityksestä (kultakin ihanneajan ylittävältä alkavalta sekunnilta 0,4 virhepistettä) sekä virheistä esteillä:

 • ensimmäinen tottelemattomuus (kieltäytyminen, voltti, ohitus) esteellä 20 virhepistettä
 • toinen tottelemattomuus samalla esteellä 40 vp
 • satulasta suistuminen joissakin kilpailuissa 65 vp, toisissa hylkäys.

Ratsukon hylkäys

Virtuaalimaailman kenttäkilpailuissa ratsukot eivät yleensä saa hylkäyksiä. Ratsukko voidaan kuitenkin hylätä kenttäkilpailuissa useista eri syistä, syitä ovat mm. seuraavat:

 • kouluradalta poistuminen (hevosen kaikki neljä jalkaa radan ulkopuolella) kesken suorituksen
 • lähdöstä myöhästyminen kouluradalla (ratsukko ei ole siirtynyt radalle 45 sekuntin kuluessa lähtökellon soitosta)
 • kolmas kieltäytyminen samalla esteellä maastoradalla tai toinen kieltäytyminen samalla esteellä esteradalla.
 • satulasta suistuminen
 • hevosen kaatuminen este- tai maastoradalla (olka ja/tai takaosa koskettaa maata)
 • ulkopuolisen kielletyn avun vastaanottaminen
 • hevosen sopimaton kohtelu
 • aika maastoradalla kaksinkertainen ihanneaikaan nähden
 • kilpaileminen väärin valjastetulla hevosella
 • ratsastaminen ilman kypärää este- tai kestävyyskokeessa
 • väärin ratsastettu rata (esteen välistä jättäminen, esteen hyppääminen väärästä suunnasta, jo hypätyn esteen hyppääminen uudelleen tai esteiden hyppääminen väärässä järjestyksessä).
 • vaarallinen ratsastus
 • eläinlääkärin hylkäys

Lähteet