Kysymyskilpailut

Virtuaaliwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kysymyskilpailuilla tarkoitetaan kilpailuja, joiden tulokset ratkaistaan sen perusteella, miten hyvin osallistujat osaavat vastata kilpailun järjestäjän esittämiin kysymyksiin. Kysymysluokkia voidaan järjestää kaikissa lajeissa ja niistä saa yleensä eri lajiyhdistysten alaisissa kilpailuissa enemmän rankingpisteitä kuin perinteisistä arvotuista luokista (yleensä kuitenkin vähemmän kuin tarinaluokista). Kaikki kilpailuyhdistykset eivät kuitenkaan tue kysymyskilpailujen järjestämistä.

Kysymykset voidaan esittää jo kilpailun kutsusivulla, jolloin vastaukset tulee yleensä antaa ilmoittautumisen yhteydessä. Toisinaan kilpailujen järjestäjä kuitenkin lähettää kysymykset erikseen ilmoittautuneille ja niihin tulee vastata tiettyyn aikarajaan mennessä. Tällaiset järjestelyt ovat kaikki kilpailujen järjestäjän päätettävissä, samoin kuin se, kuinka moneen kysymykseen osallistujien tulee vastata ja mistä aihepiiristä kysymykset ovat. Perinteisesti kysymykset ovat liittyneet ainakin jotenkin hevosiin ja kilpailtavaan lajiin, mutta nykyisin aihepiirit ovat laajentuneet ja käsitelleet kaikkea luonnosta ja eläimistä historiaan.

Kuten tarinakilpailuissa, ei kilpailujen järjestäjä voi kysymyskilpailuissakaan yleensä osallistua itse järjestämiinsä kilpailuihin. Tämä johtuu ymmärrettävästi siitä, että mikäli hän itse keksii kysymykset, hänen tulee tietää oikeat vastaukset. Kysymysluokkiin osallistumista myös usein rajoitetaan siten, ettei sama henkilö voi osallistua kuin yhdellä hevosella (johtuen siitä, etteivät kysymykset tai vastaukset muutu, jolloin saman harrastajan kaikkien hevosten tulos olisi sama). Kysymykset voivat olla monivalintakysymyksiä (joihin voi olla myös useampi kuin yksi oikea vastaus) tai kysymyksiä, joihin vastataan kirjallisesti.

Kun vastausten lähettämiseen annettu aika päättyy, kilpailujen järjestäjä käy läpi osallistuneiden vastaukset. Hän asettaa osallistujat järjestykseen sen mukaan, että eniten oikeita vastauksia antanut on voittaja. Kysymysluokissa on tavallista, että useampi ratsukko saa saman pistemäärän. Tasatilanteissa voidaan käyttää useampaa erilaista ratkaisumallia: tasapisteille tulleiden ratsukoiden välillä voidaan suorittaa arvonta, joka määrää näiden keskinäisen järjestyksen tai voidaan asettaa kaikki saman pistemäärän saaneet ratsukot samalle jaetulle sijalle. Halutessaan kysymyskilpailujen järjestäjä voi myös määrätä jonkin tai jotkin tietyt kysymykset muita tärkeämmiksi siten, että niistä annetut oikeat vastaukset antavat enemmän pisteitä tai ratkaisevat tasatilanteita. Periaatteessa on mahdollista antaa vääristä vastauksista virhepisteitä, erityisesti monivalintakysymyksissä.