Laukkaratsastus

Virtuaaliwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Laukkaratsastus on maailmalla hyvin suosittu hevosurheilulaji, jossa hevoset juoksevat toisiaan vastaan laukkaratsastajien eli jockeyden ratsastamina. Lajissa liikkuu suuret rahat laukkahevosten kasvatuksessa ja kilpailuiden palkinnoissa sekä ennen kaikkea vedonlyönnissä, minkä ansiosta laji on saavuttanut suuren suosion muidenkin kuin hevosihmisten joukossa.

Virtuaalinen laukkakilpailutoiminta aloitettiin vuoden 2000 tietämillä LaukkaUrheiluJaoksen eli LUJ:n myötä. Laukkapiirit olivat tuolloin hyvin pienet ja sulkeutuneet, mikä saattoi osaltaan johtaa siihen, ettei laji tullut tunnetummaksi muiden virtuaaliharrastajien joukossa. Parin vuoden päästä LUJ lopetti toimintansa ja laukkaurheilu jäi toistaiseksi unohduksiin. Vuonna 2003 asia muuttui, kun perustettiin virtuaalinen Laukkajaos, joka on siitä lähtien toiminut nykyisen laukkaurheilun kattojärjestönä. Alkuajoista laukkaurheilu on muuttunut valtavasti ja lajisäännöt sekä toimintavat ovat kehittyneet hyvin lähelle reaalimaailman laukkaurheilua.

Laukkaratsastuksen lajit

Laukkaratsastus voidaan jakaa sileisiin laukkoihin ja risestelaukkoihin. Lajit eroavat selvästi toisistaan ja hyvin usein kasvattajat ja valmentajat perehtyvätkin vain tietyn lajin hevosiin. Hevoset kilpailevat aina vain toisessa lajissa, mutta esimerkiksi sileillä kilpaillut hevonen voi siirtyä vanhemmiten risuesteisiin, mikäli sillä on tarvittavat ominaisuudet lajiin.

Sileät laukkakilpailut

Sileät laukkakilpailut ovat tyypillisin ja ehdottomasti suosituin laukkaurheilumuoto. Ne juostaan nimensä mukaisesti hiekka-tai nurmipohjaisella laukkaradalla, jossa ei ole esteitä. Kilpailuissa juostavat matkat vaihtelevat aina 200 metrin sprinteistä yli kolmen kilometrin kestävyyttä vaativiin lähtöihin.

Risuestelaukkakilpailut

Risuestelaukkakilpailuissa radalla on esteitä, joiden yli hevoset hyppäväät täydessä vauhdissa. Laji on sileitä laukkakilpailuita vaarallisempi ja vaatii hevoselta kestävyyden ja nopeuden lisäksi hyppykykyä. Kilpailuissa juostaan aina nurmipohjaisella radalla ja juostavat matkat ovat pidempiä kuin sileillä, parhaimmillaan jopa yli seitsemän kilometrin pituisia. Risuesteratojen esteet ovat yleensä korkeita pensasesteitä, mutta myös muunlaisia esteitä käytetään. Virtuaalimaailmassa risuestelaukoissa voi kilpailla ainoastaan englantilaiset täysiveriset, angloarabit, russian-based sport horset ja irish sport horset.

Käytössä olevat mittayksiköt

Laukkaratsastuskilpailujen matkan ilmoittamiseen ei aina, varsikaan Yhdysvalloissa, käytetä metrijärjestelmän yksiköitä. Virtuaalimaailmassa matkat voidaan ilmoittaa kilpailukutsuissa myös metreinä, mutta on tavanomaista puhua maileista (noin 1609 metriä) ja niiden osista (esimerkiksi 3/4 mailia), sekä furlongeista (joka on 1/8 maili eli noin 201 metriä. Furlongit lyhennetään f-kirjaimella). Furlong on yleisimmin käytetty mitta laukkajaoksen alaisissa kilpailuissa. Lyhyillä matkoilla (lähinnä roturyhmän 5. lähdöissä) matkoja voidaan ilmoittaa myös jaardeina (lyhennetään yd ja on noin 0,91 metriä).

Laukoissa yleisiä matkoja furlongeina, maileina, metreinä ja jaardeina (viimeiset harvoin käytössä yli 1000yd matkoilla)

Furlongia Mailia Metriä Jaardia
3f 3/8 mile 600m 660yd
4f 1/2 mile 800m 880yd
5f 5/8 mile 1000m 1100yd
6f 3/4 mile 1200m 1320yd
7f 7/8 mile 1200m 1540yd
8f 1 mile 1600m 1760yd
9f 1 1/8 miles 1800m 1980yd
10f 1 1/4 miles 2000m 2200yd
11f 1 3/8 miles 2200m 2420yd
12f 1 1/8 miles 2400m 2640yd
13f 1 5/8 miles 2600m 2860yd
14f 1 3/4 miles 2800m 3080yd
15f 1 7/8 miles 3000m 3300yd
16f 2 miles 3200m 3520yd
20f 2 1/2 milea 4000m 4400yd

Laukkarodut

Virtuaalimaailmassa laukkarodut on jaettu rotujen perusteella viiteen ryhmään ja hevoset voivat kilpailla vain omalle ryhmälleen tarkoitetuissa kilpailuissa. Jokaiselle ryhmälle on omat sääntönsä matkojen pituuksista ja ikärajoituksista.

Ryhmät

 1. Englantilainen täysiverinen (1000m-3200m, risuilla max. 4000m, ikähaarukka 2-8v, risuilla 3-10v)
 2. Arabialainen täysiverinen, pintabian, ara-appaloosa, berber (1200m-3200m, ikähaarukka 3-8v)
 3. Angloarabi, rbsh, ish (1609m-2400m, ikähaarukka 3-8v, risuilla 4-10v)
 4. Ahaltek, turkmeeni, terskinhevonen (1800m-4000m, ikähaarukka 3-8v, risuilla 4-10v)
 5. Paint, quarter, quarab, appaloosa (200m-800m, ikähaarukka 3-8v)

Ponit

Vuodesta 2005 lähtien myös ponit ovat päässeet kilpailemaan niille tarkoitetuissa ponilaukkakilpailuissa, joiden järjestämistä ohjaa ja valvoo Laukkajaoksen Ponilaukkaosasto.

Kilpaileminen

Virtuaalisessa laukkakilpailuissa kilpaileminen poikkeaa hyvin paljon ratsastuslajeissa kilpailemisesta. Suurin eroavuus tulee kilpailumääristä. Normaali kilpailumäärä laukkahevosella vaihtelee suunnilleen viidestä lähdöstä 25 lähtöön. Esimerkiksi 40 lähtöä laukkahevoselle on jo iso määrä. Kilpaileminen eroaa myös siinä suhteessa, että hevosen voitto- ja sijoitusprosentit ovat tärkeä osa-alue, kun katsotaan kuinka hyvin tai huonosti hevonen on menestynyt kilpaurallaan. Mitä enemmän voittoja ja sijoituksia hevosella on kilpailumäärään nähden, sen parempi hevonen on. Laukkakilpailuissa on myös tärkeässä asemassa kilpailutasot, joita on yhteensä viisi. Hevonen pystyy etenemään tasolta toiselle voittojen sekä vanhempien kilpailumenestyksen mukaan. Merkittävä ero ratsulajeihin nähden on myös se, ettei hevonen voi osallistua yksissä kilpailuissa kuin yhteen lähtöön.

Tasolta tasolle -kilpaileminen

Tasolta tasolle -kilpaileminen tarkoittaa sitä, että hevoselta vaaditaan voitto aina alemmalta tasolta ennen kuin se voi siirtyä ylemmälle tasolla. Ensimmäinen taso on maiden ja se on tarkoitettu ensikertalaisille hevosille, joilla ei vielä ole voittoa. Maidenvoiton jälkeen kilpailtavat tasot ovat allowance sekä grade-tasot G3, G2 ja korkeimpana G1. Hevosen lopullinen taso sen siirtyessä pois kilparadoilta määräytyy aina korkeimman voiton mukaan. Esimerkiksi G2 tasolla voittanut, mutta G1-tasolla kilpaillut hevonen on G2-tasoinen, mikäli se ei ole saavuttanut voittoa myös G1-tasolta.

Sukuluokitus

Vanhempien menestyksen perusteella hevonen voi myös hyppiä tasojen yli, jolloin se ei tarvitse voittoa jokaiselta tasolta edetäkseen. Kuitenkin myös sukuluokituksen omaavat hevoset aloittavat kilpailemisen aina maiden-lähdöistä ja kilpailevat sillä tasolla niin pitkään, että saavuttavat voiton. Tämän jälkeen seuraavalle tasolle siirtyminen riippuu isän ja emän kilpailutasoista. Sukuluokituksen käyttö tekee virtuaalisten laukkahevosten kasvattamisesta tavoitteellisempaa, sillä vanhempien menestys vaikuttaa hyvin paljon varsan kilpauraan.

Esimerkkejä sukuluokituksen käytöstä

 • G3 x G3, varsa kilpailee tasolta tasolle
 • G3 x G1, varsa aloittaa maidenista, sen jälkeen G3 lähtöhin
 • G3 x G2, varsa aloittaa maidenista, sen jälkeen G3 lähtöihin
 • G2 x G2, varsa aloittaa maidenista, sen jälkeen G3 lähtöihin
 • G2 x G1, varsa aloittaa maidenista, sen jälkeen G2 lähtöihin
 • G1 x G1, varsa aloittaa maidenista, sen jälkeen G2 lähtöihin

Kilpaileminen ulkomaisilla foorumeilla

Moni laukkaharrastaja kilpailee LJ:n alaisten kilpailujen lisäksi myös ulkomaalaisten virtuaaliharrastajien foorumeissa. Kilpaileminen toteutetaan samoin säännöin kuin suomalaisissa laukoissa, mutta samalla toki noudattaen mahdollisia foorumikohtaisia pelisääntöjä. Nämä laukat lasketaan niin kutsutuiksi villeiksi laukoiksi, mutta ne ovat arvostuksessa samalla tasolla LJ:n alaisten laukkojen kanssa. Laukkapuolella ei ole suurtakaan merkitystä sillä ovatko laukat jaoksen alaisia vai eivät.

Hevosten erikoistuminen

Erityisesti ykkösryhmälle (englantilaisille täysiverisille) on tarjolla matkoja suurella skaalalla, 1000 metristä 3000 metriin ja ylikin. Useimmat hevoset ovat erikoistuneet tietyille matkoille eivätkä juokse kaikenpituisia matkoja. Hevoset voidaan jakaa niiden juoksemien matkojen perusteella seuraavasti:

 • sprintteri (1000-1600m)
 • maileri (1600-1700m)
 • semistayeri eli middle distance stayer (1800-2200m)
 • stayeri (yli 2200m)

Osa hevosista noi erikoistua matkojen lisäksi myös jommallekummalle ratapohjalle, nurmelle tai hiekalle.

Muiden ryhmien hevoset eivät yleensä erikoistu matkoille samalla tavalla. Osasyy tähän on se, että kolmos- ja vitosryhmien matkaskaalat ovat aika suppeat, kolmoset juoksevat 1600-2400 metrin matkoja ja viitosryhmäläiset 200-800 metrin matkoja. Kakkos- ja nelosryhmien matkaskaalat ovat laajemmat ja teoriassa näiden ryhmien hevoset voisivatkin erikoistua tietyille matkoille. Perinteisesti näin ei kuitenkaan ole tehty, koska näille ryhmille ei ole kovin paljon startteja tarjolla eikä hevosille saisi startteja kovin paljon, jos alkaisi karsia tarjolla olevia lähtöjä matkan perusteella.

Erikoistumisen perusteet

(Tämä kappale koskee lähinnä englantilaisia täysiverisiä)

Suku: Monet laukkakasvattajat valitsevat varsan vanhemmat ainakin osittain sen mukaan, mille matkalle ne ovat erikoistuneet. Useimmiten siis sprintteritamma astutetaan sprintteri- tai mailerioriilla eikä käytetä stayerioria. Näin varsan voidaan katsoa olevan lahjakas sprintteri siis itsekin ja se tulee kilpailemaan ainoastaan sprinttimatkoilla tai maililla.

Kilpailumenestys: Erityisesti suvuttomien laukkahevosten kohdalla sen menestys eri matkoilla tai eri ratapohjilla voi määrätä sen erikoistumisen, joka voi vaihtua sen uran aikana. Suvuton hevonen voidaan esimerkiksi ilmoittaa aluksi hiekkapohjan sprinttilähtöihin, mutta jos käy niin ettei se pärjää niissä, omistaja voi kokeilla sitä pidemmillä matkoilla ja/tai nurmipohjalla. Jos näyttää siltä, että se menestyy paremmin näissä lähdöissä, sen erikoistuminen on järkevääkin vaihtaa niille matkoille ja ratapohjalle, millä se on parhaiten menestynyt.

Virtuaalimaailmassa menestys on tietysti aina kiinni pelkästä arpaonnesta eikä muutama hyvä sijoitus tietyiltä matkoilta tarkoita että hevonen pärjäisi niillä jatkossakin. Kuitenkin tällainen menestykseen nojaava erikoistuminen tuo jonkinlaista realistisuutta ja järkeä laukkaurheiluun.

Suurkilpailut

Vuosittain CAS-ikääntymisen mukaan järjestetään useita suurkilpailuita, joista suurin osa on tarkoitettu englantilaisille täysiverisille. Joihinkin kilpailuihin osallistuakseen hevosen täytyy voittaa tai sijoittua prep-lähdöissä.

Ryhmä 1

 • Asian Mile Challenge
 • Breeders' Cup
 • Dubai Sim Cup
 • Triple Crown (3-vuotiaille)
 • Triple Tiara (3-vuotiaille)

Ryhmä 3

 • Pratap Cup

Ryhmä 5

 • Fience Cup