Luokat

Virtuaaliwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Luokittele artikkelisi! Täällä on lista toivotuista luokista, mikäli artikkelisi kuuluu näihin aihepiireihin, luokittele se tämän sivun ohjeiden mukaisesti. Voit myös luokitella saman artikkelin useampaan luokkaan jos se niihin sopii!

Artikkeli luokitellaan seuraavalla pätkällä, joka lisätään sen loppuun.

[[Luokka: Luokannimi]]


Luokka:Kasvatus

Kaikki kasvatukseen liittyvät artikkelit, paitsi kasvattajanimet, ikääntymissysteemit ja perinnöllisyys.

Luokka:Ikääntymistavat

Luokka ikääntymistavoille.

Luokka:Kasvattajanimet

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki kasvattajanimet. Käytä mallinetta ja noudata sen ohjeita, kun teet kasvattajanimisivun!

Luokka:Perinnöllisyys

Kaikki perinnöllisyyteen liittyvät artikkelit.

Luokka:Kilpaileminen

Kilpailmiseen liittyvät artikkelit, ei kuitenkaan kilpailuyhdistykset, seurat tai lajiesittelyt.

Luokka:Lajit

Kaikille lajiesittelyille. Näitä voi ryhmitellä tarpeen mukaan.

Luokka:Seurat

Luokka ratsastusseuroille. Käytä näille mallinetta.

Luokka:Kilpailujen ratkaisutavat

Luokka kaikille eri tavoille ratkaista tulokset kilpailuissa. Ei kuitenkaan arvontakoneille.

Luokka:Arvontakoneet

Luokka arvontakoneille.

Luokka:Kommunikointi

Luokka virtuaaliharrastajien kommunikointiin liittyville artikkeleille. EI kuitenkaan foorumeille tai IRC kanaville.

Luokka:IRC-kanavat

Luokka virtuaaliaiheisille IRC kanaville. Käytä näille mallinetta!

Luokka:Keskustelufoorumit

Luokka keskustelufoorumeille. Käytä näille mallinetta!

Luokka:Virtuaaliblogit

Luokka virtuaaliblogeille.

Luokka:Tallit ja palvelut

Luokka erilaisille harrastajien luomille palveluille ja paikoille. Ei kuitenkaan liitoille, yhdistyksille, talleille tai kylille, näille on omat luokkansa tai alaluokkansa.

Luokka:Virtuaalikylät

Luokka virtuaalikylille. Käytä näille mallinetta.

Luokka:Virtuaalitallit

Luokka kaikille virtuaalitalleille, etenkin niille joilla ei ole erityistä toimintatyyppiä. Käytä näille mallinetta.

Luokka:Tallityypit

Luokka tallityypeille ja niistä kertoville artikkeleille.

Luokka:Kilpatallit

Luokka kilpatalleille ja niitä käsitteleville artikkeleille.

Luokka:Laukkatallit

Luokka Laukkatalleille ja niitä käsitteleville artikkeleille.

Luokka:Ratsastuskoulut

Luokka Ratsastuskouluille ja niitä käsitteleville artikkeleille.

Luokka:Siittolat

Luokka siittoloille ja niitä käsitteleville artikkeleille.

Luokka:Yksityistallit

Luokka yksityistalleille ja niitä käsitteleville artikkeleille.

Luokka:Rodut

Tämä on pääluokka, alaluokissa on joka rodulle ja ryhmälle oma luokka. Tätä ei anneta millekään artikkelille luokaksi, ainoastaan luokille.

Luokka: Roturyhmät

Tähän luokkaan lisätään esittelyt esimerkiksi LJ:n ja NJ:n rotuluokituksista, joissa rodut jaetaan eri ryhmiin tyypin, harvinaisuuden tms. mukaan. Kaikki roturyhmien luokat kuuluvat myös tähän luokkaan.

Luokka:{{{yhdistys}}}_{{{ryhmä}}}

Jokaiselle roturyhmälle on oma luokkansa. Luokat nimetään tyyliin "NJ Harvinaiset". Näihin luokkiin luokitellaan kaikki rotuluokat ja rotuesittelyartikkelit.

Luokka: {{{Rodunnimitähän}}}

Jokaiselle rodulle on omat luokkansa. Tähän luokkaan merkitään kaikki ko. rotuun liittyvät esittelyt, hevoslistat, kasvattajanimet ja rotuyhdistykset. Jo luodut rotuluokat näet Rodut-luokasta. Muistathan, että jos rodulle ei ole luokkaa (tällöin, kun asetat luokan artikkeliisi, luokan linkki on punainen), klikkaa punaista linkkiä ja aseta rodun luokalle viittaus luokkaan Rodut. Rotuesittelyille on oma malline.

Luokka:Hevoset

Tämä on luokka kaikille artikkeleille, joissa käsitellään yksittäisiä hevosia. Usein näihin artikkeleihin lisätään myös rotuluokka. Kaikki saman rodun ja sukupuolen hevoset kirjataan samaan artikkeliin aakkosjärjestykseen. Ei siis omia artikkeleita joka hevoselle.

Luokka:Ulkomaat

Luokka kaikille ulkomaalaisia harrastustapoja ja mahdollisuuksia käsitteleville artikkeleille. Käytä muita luokkia normaalisti näiden kanssa. Esimerkiksi Ulkomaalainen virtuaalitalli luokitellaan tähän luokkaan, ja Virtuaalitallit-luokkaan.

Luokka:Virtuaaliopas

Luokka kaikille harrastukseen liittyville, etenkin harrastuksen aloittamista koskeville, ohjeartikkeleille. Artikkelin voi tarvittaessa luokitella myös muihin luokkiin. Esimerkiksi kilpailemiseen liittyvät ohjeartikkelit voi laittaa tämän luokan lisäksi "Kilpaileminen" luokkaan.

Luokka:Kotisivuilmaispalvelimet

Luokka TOIMINNASSA olevista kotisivuilmaispalvelimista kertoville artikkeleille.

Luokka: Lopettaneet kotisivuilmaispalvelimet

Luokka suosituille, mutta jo lopettaneille kotisivuilmaispalvelimille. Jos ylläolevassa luokassa esitelty palvelin lopettaa, se siirretään tähän luokkaan ja POISTETAAN AIEMMASTA LUOKASTA!

Luokka: Kuvat

Luokka kuvista kertoville artikkeleille.

Luokka:Sanasto

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki lyhyet sanaselitysartikkelit, esimerkiksi Alaisuus tai Ikääntyminen.

Luokka:Tallityypit

Luokassa esitellään yleisimpiä tallityyppejä.

Luokka:Yhdistykset ja järjestöt

Luokka yhdistysartikkeleille, mutta ei kilpailu- tai rotuyhdistyksille, tai laatuarvosteluille. Näille on oma alaluokkansa.

Luokka:Kilpailuyhdistykset

Luokka kilpailuyhdistyksille. Käytä näille mallinetta.

Luokka:Rotuyhdistykset

Luokka rotuyhdistyksille. Käytä näille mallinetta.

Luokka:Laatuarvostelut

Luokka erilaisilla laatuarvosteluille. Käytä näille mallinetta.

Luokka:Wiki

Luokka wikiin liittyville artikkeleille.

Luokka:Mallineet

Luokka kaikille mallineille, mikäli teet uuden mallineen, luokittele se tähän luokkaan.

Luokka:Wikiohje

Luokka kaikille wikin ohjeartikkeleille.