Tallityypit

Virtuaaliwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Virtuaalitallit voidaan jakaa toimintansa perusteella erilaisiin tallityyppeihin, joita kutsutaan myös kategorioiksi. On myös olemassa "epävirallisia", mutta yleisiä tyyppejä, jotka eivät välttämättä kuvaa tallin toimintaa mitenkään vaan kertovat esimerkiksi sen koosta. Yksi talli voi kuulua samanaikaisesti useampaan kuin yhteen kategoriaan, minkä lisäksi kategoriaa voi vaihtaa tallin toiminnan muuttuessa.

Viralliset Kategoriat

VRL:n viralliset tallikategoriat kuvaavat tallin toimintaa. Virtuaalisen Ratsastajainliiton tallirekisteriin virtuaalitallit hyväksytään kategorioittain eli rekisteriin pyrkivän tallinomistajan tulee ilmoittaa tallinsa pääkategoria ja tallin tulee täyttää kategoriansa vaatimukset. Tallin voi halutessaan rekisteröidä myös harrastetalliksi, jolle VRL ei ole asettanut minkäänlaisia toimintavaatimuksia. Kategorioita voi muuttaa ja lisätä myöhemmin.

Ratsastuskoulut

Pääluokka: Ratsastuskoulut

Virtuaaliset ratsastuskoulut vastaavat oikean elämän ratsastuskouluja. Toiminnalta ja sisällöltä odotetaan perusratsastuskoulutoimintaa: tuntutoimintaa, hoitajatoimintaa, tuntihevevosia eri tasoisille ja kokoisille ratsastajille, opettaja/opettajia sekä tarvittavia puitteita ratsastuskoulutoiminnalle, eli vähintään kenttä tai maneesi. Nykyään yleisiä ovat myös erilaiset merkkijärjestelmät ja muut kannustimet.

Siittolat

Pääluokka: Siittolat

Siittolan päätoiminta on aktiivinen hevoskasvatus. Tallin sivuilla tulee olla selvitys siittolan kasvatustavotteista ja -periaatteista sekä lista tallilla syntyneistä varsoista. Joskus käytössä on myös astutuskalenteri, johon kirjataan tehdyt astutukset. Siittolalla on myös jalostuskäyttöön sopivia hevosia molemmista sukupuolista.

Kilpailukeskus

Pääluokka: Kilpailukeskukset

Kilpailukeskuksen pääasiallinen toiminta on järjestää kilpailuja säännöllisesti ja aktiivisesti. Niillä on yleensä lajiin soveltuva rata tai vastaava tila tallin läheisyydessä sekä oma tai yhteistyöseura. Toiminta on kirjattu selkeään kilpailukalenteriin, josta löytyvät sekä tulevat kilpailut että tulokset jo tulleista kilpailuista. Kilpailukeskuksella ei välttämättä ole omia hevosia.

Kilpatallit

Pääluokka: Kilpatallit

Kilpatallin päätoimintana on hevosten kilpailuttaminen ja harjoittaminen. Tallilla on useita aktiivisesti kilpailevia hevosia ja tarvittavat puitteet harjoittelemiseen. Kilpatalli voi olla myös painottunut johonkin lajiin, esimerkiksi laukka-, ravi-, western- tai valjakkotoimintaan. Kilpailutoiminnan ja hevosten kilpailutuksen lisäksi monilla kilpatalleilla on myös aktiivista jalostustoimintaa ja niissä kasvatetaan kyseiseen lajiin erikoistuneita hevosia. Löytyyhän talleilta yleensä lajissa kunnostautuneita siitoshevosia. Toisaalta jotkin kilpatallit voivat myydä kilpakentiltä eläkkeelle siirretyt hevoset muille talleille jalostuskäyttöön.

Myynti-/tuontitallit

Pääluokka: Myyntitallit

Myyntitallit ottavat myyntiin hevosia ja myyvät niitä eteenpäin, tuontitallit myös tuovat (eli yleensä keksivät) hevosia myyntiin. Myyntitallilta löytyy majoitustilat myytäville hevosille sekä selkeät ohjeet hevosten ostamiseen.

Oriasema/tamma-asema

Pääluokka: Oriasemat
Pääluokka: Tamma-asemat

Oriasemat ja tamma-asemat ovat tavallaan kuin siittoloita, mutta keskittyneet vain toiseen sukupuoleen. Etenkin oriasemat myös tarjoavat orejaan ulkopuolisille tammoille, tamma-asemien tammat voivat olla liisattavissa toisten käyttöön tai tarjolla tilausvarsojen emäksi. Tallilta tulee löytyä astutustoimintaan vaaditut tilat, eli varsomis- ja/tai siemennystilat. Kaikki astutukset ja syntyneet varsat on kirjattu selkeästi astutuskalenteriin.

Yksityistallit

Pääluokka: Yksityistallit

Yksityistallit majoittavat muiden omistamia hevosia. Tallin sivuilta tulee löytyä selkeät vaatimukset ja ohjeet tallipaikan hakuun ja siihen, mitä tallipaikka hevosen omistajalta mahdollisesti edellyttää. Talli lähettää yleensä kuukausittain asukkailleen kuukausikirjeen tai on muulla tavoin säännöllisesti asukkaisiin yhteydessä, esimerkiksi tallivuoran "maksun" tiimoilta.

Epäviralliset tyypit

Monitoimitalli

Monitoimitalli on talli, joka kuuluu useampaan kategoriaan. Esimerkiksi siittolan ja kilpatallin yhdistelmää voidaan sanoa monitoimitalliksi. Monitoimitalli ei kuitenkaan ole varsinainen tallityyppi, sillä se ei kerro mitään tallin toiminnasta. Esimerkiksi VRL:n tallirekisteri vaatii että talli ilmoittaa jonkun varsinaisen kategorian rekisteriin, ja talliarvostelussa tallit arvostellaan kategorian vaatimusten mukaan. Mikäli sinulla on monitoimitalli, tallin kategoriaksi kannattaa valita toimintatyyppi jota talli harjoittaa aktiivisimmin.

Pientalli

Pientalli on talli, joka on nimensä mukaisesti pieni. Tallia voi kutsua pientalliksi, mutta sekään ei kerro mitään tallin varsinaisesta toiminnasta. Vaikka talli olisi miten pieni, se voi silti olla kategorialtaan esimerkiksi siittola tai yksityistalli.

Tarinatalli

Tarinatalli voi olla kategorialtaan mitä tahansa, mutta toiminta pyörii vahvasti tarinankirjoittamisen (eli "tarinatoiminnan") ympärillä. Ratsastuskoulut ovat yleensä lähes poikkeuksetta jonkinasteisia tarinatalleja.

Suurtalli

Suurtalli on nimensä mukaisesti suuri, sieltä löytyy yleensä yli sata hevosta, suurimmilta jopa lähes tuhat. Periaatteessa suurtallin toimintakategoria voi olla mikä tahansa, mutta käytännössä useimmat ovat siittoloita. Suurtallien hevosilla ei välttämättä ole luonnekuvauksia eikä niillä kaikilla kilpailla lainkaan tai ainakaan kovin aktiivisesti. Myös kuvat voivat puuttua osalta hevosista. Useimmat suurtallit ovat tällä hetkellä useisiin, mahdollisesti kymmeniin rotuihin keskittyneitä siittoloita, joissa välttämättä yhden rodun jalostushevosten lukumäärä ei kasva kovin suureksi, mutta koska rotuja on useita, hevosten yhteenlaskettu määrä voi olla todella iso.