Tuntitoiminta

Virtuaaliwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tuntitoiminta on toimintatyyppi, joka liitetään erityisesti ratsastuskouluihin. Tuntitoimintaa on järjestetty kautta virtuaalitallien historian, joskin viimevuosina sen suosio on ollut vähäistä. Suosion hiipuminen johtuu luultavasti pitkälti siitä, ettei tuntitoiminnasta ole siihen osallistuvalle mitään konkreettista hyötyä virtuaaliharrastusta ajatellen. Ennemminkin toimintaan osallistuminen on ajanviete ja tyypillisimmin siihen osallistuvat tunteja järjestävän tallin hoitajat. Tuntoitoiminta eroaa valmennustoiminnasta siinä, että tunneille osallistutaan tallin hevosilla, kun valmennuksiin voi usein osallistua omallakin hevosella.

Tuntitoiminta on usein tarinamuotoista, millä tarkoitetaan sitä, että tunnille osallistuva henkilö kirjoittaa tunnin kulusta tarinan. Yleensä tunteja järjestävä taho antaa tarinan kirjoittamista varten ohjeita, kuten esimerkiksi tuntirungon tai estekartan. Tarinat eivät välttämättä ole pitkiä ja usein tunteja järjestävä taho antaa niistä jonkinlaista kommenttia. Kommenttien lisäksi jotkin tallit jakavat tunneista pisteitä, joilla voi olla jotakin merkitystä tallin muun toiminnan kannalta.

Toisilla talleilla tunnit ovat yksittäisiä eivätkä mitenkään sidoksissa toisiinsa, mutta jotkin tallit järjestävät tunteja niin sanotusti tasosjärjestelmänä. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että tuntiratsastajan on osallistuttava määrätyille tunneille ennen kuin hän voi osallistua seuraaville. Järjestelmiä on hyvin erilaisia ja niiden sisältö vaihtelee suuresta tallista riippuen. Toisinaan tuntijärjestelmiin liittyy jonkin verran teoriamateriaalia, mutta ei aina.

Varsin yleinen tuntitoiminnan muoto ovat niin sanotut nimi listaan -tunnit, joille osallistuja vain ilmoittautuu. Joissakin tapauksissa toiminnan järjestäjä kirjoittaa tunnille osallistuneiden suorituksista jonkinlaiset kommentit, mutta monissa tapauksissa osallistuminen jää vain nimeksi listassa.

Henkilökohtaiset työkalut
Nimiavaruudet
Muuttujat
Toiminnot
Valikko
Wiki
Työkalut