Hoitajatoiminta

Virtuaaliwikistä
Versio hetkellä 21. lokakuuta 2015 kello 12.35 – tehnyt Marsupieni (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hoitajatoiminta on ollut osa virtuaalihevosharrastusta jotakuinkin alusta saakka. Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan sitä, että hoitaja kirjoittaa tarinamuotoisia päiväkirjamerkintöjä jonkun toisen omistamalle virtuaalihevoselle. Vuosien saatossa hoitajatoiminta on kuitenkin saanut paljon uusia ulottuvuuksia. Toimintamuotona se ei enää ole samanlaisessa suosiossa kuin aikanaan, mutta yhä löytyy talleja, joilla se on jopa pääasiallinen toimintamuoto (lähinnä ratsastuskouluja). Varsinkin nykyisin hoitajatoimintaan liittyy voimakas palkitsemiskulttuuri, jolla hoitajia yritetään houkutella nimenomaan omalle tallille. Hoitajatoiminta on nykyisin hyvin vähäistä siihen nähden, miten suosittua se on ollut virtuaalihevostelun alkuaikoina. Syynä tähän on ollut monien muiden tavoitteiden ja toimintavaihtoehtojen syntyminen ja niiden suosion kasvu.

Erilaiset tavat hoitaa

Päiväkirjamerkintöjen kirjoittaminen

Päiväkirjamerkintöjen kirjoittaminen on perinteisin hoitomuoto. Käytännössä se tarkoittaa, että hoitajana toimiva henkilö kirjoittaa tarinamuotoisen tekstin siitä, mitä teki hoitohevosensa kanssa kyseisenä päivänä. Yleensä tarinoille ei ole erityisiä pituusvaatimuksia, joten toiset kirjoittavat hyvinkin lyhyitä ja toiset varsin pitkiä tekstejä. Hevosen omistaja voi myös rajoittaa tarinan aiheita (hoitaja ei välttämättä aina esimerkiksi saa ratsastaa hevosta). Päiväkirjaa ei yleensä tarvitse kirjoittaa joka päivä. Useimmat tallit kuitenkin vaativat tiettyä aktiivisuuden määrää jollakin tietyllä aikavälillä (esimerkiksi yhtä kertomusta kuukaudessa tai viikossa).

Perinteisin paikka, johon päiväkirjamerkinnät lähetetään, on vieraskirja (joko koko tallin hevosten yhteinen tai yksittäisen hevosen oma). Nykyisin foorumialustat ovat kuitenkin suositumpia ja monet tallit ovat sijoittaneet hevosten päiväkirjat omille foorumeilleen omiksi viestiketjuikseen. Foorumialustan selkeä etu on se, että rekisteröitynyt käyttäjä pääsee tekstiä muokkaamaan jälkikäteen. Toisilla talleilla on käytössä myös lomakkeita, joilla kertomus lähetetään omistajan sähköpostiin. Toisinaan kertomus toimitetaan myös suoraan sähköpostiin. Kun kertomus on toimitettu tallin omistajalle, tämä yleensä kommentoi sitä sanallisesti ja mahdollisesti arvostelee sen jollakin asteikolla.

Kuvien piirtäminen

Nykyisin on olemassa talleja, joiden kaikkien hevosten kuvat ovat piirrettyjä. Kuvien piirtäminen hoitomuotona on yleisempää piirretyillä talleilla kuin talleilla, joiden hevosilla on käytössä valokuvat, mutta myös jälkimmäisillä tätä hoitomuotoa esiintyy. Käytännössä tämä hoitomuoto tarkoittaa, että hoitaja voi korvata päiväkirjamerkinnän kirjoittamisen piirtämällä kuvan. Kuvan aihetta ei välttämättä ole tarkasti rajattu, mutta sen voidaan vaatia liittyvän hoitopäivän tapahtumiin, hoitohevoseen tai yleisesti talliin, jolla hoitohevonen asuu.

Rasti ruutuun -menetelmä

Joillakin talleilla on pyritty helpottamaan hoitajan tehtävää antamalla lupa suorittaa hoitokerta rastittamalla jonkinlaisesta listasta päivän aikana suoritetut tehtävät. Yleensä kyseessä on lomake, jonka sisältö toimitetaan tallin omistajan sähköpostiin. Tämä hoitomuoto on hoitajalle helppo, muttei kovin suosittu tallien omistajien joukossa, sillä se ei juuri anna materiaalia esitettäväksi hevosen tai tallin sivuilla. Yleensä tämän hoitomuodon käyttöä on rajattu niin, että sitä voi käyttää esimerkiksi vain kerran tietyn ajan sisällä tai tietyn kertomusmäärän jälkeen.

Erilaiset kannustimet

Tasojärjestelmät

Tasojärjestelmiä on vuosien varrella ollut eri talleilla käytössä monenlaisia, mutta niiden perusidea on sama: hoitajan tulee tehdä tiettyjä suoritteita saadakseen käyttöönsä uusia oikeuksia (yleensä uusia suoritteita). Yleensä tämä tarkoittaa, että hoitajan on kirjoitettava tietty määrä kertomuksia, joiden aikana hänellä on käytössään rajattuja oikeuksia (hän ei esimerkiksi saa vielä ratsastaa hoitohevostaan). Kun tämä taso on suoritettu, hän saa käyttöönsä uusia oikeuksia ja kenties jonkin palkinnon. Yleisesti tasojärjestelmillä pyritään tarjoamaan hoitajille haasteita ja jotakin, mitä tavoitella ja mitä kohti suunnistaa hoitajanurallaan. Tasojen määrä ja niiden vaikeusaste ja vaatimukset ovat tallikohtaisia, mitään yhtenäistä linjaa ei näissä ole.

Merkkijärjestelmät

Kuten tasojärjestelmillä, myös merkeillä pyritään antamaan hoitajille jotakin tavoittelemisen arvoista. Merkkien ero tasoihin on yleisesti se, että ne ovat suppeampia (yhden merkin suorittaminen vaatii vähemmän tai vain tietynlaisia suoritteita), eivätkä aina pakollisia suorittaa. Eri talleilla on käytössä erilaisia järjestelmiä merkkien suorittamiseksi. Toisilla talleilla merkit suoritetaan kurssimuotoisesti ja toisilla niitä taas suoritetaan hoitokertomusten yhteydessä. Monet tallit ovat tehneet merkeistä myös konkreettisia kuvia, jotka lisätään koristeiksi hoitajien kaappeihin. Joillakin talleilla tietyn merkin suorittaminen on edellytys jonkin oikeuden (esimerkiksi hoitohevosella ratsastamisen) saamiseksi, kun taas toisilla ne ovat vain palkintoja.

Kurssisuoritukset

Joillakin talleilla tarjotaan hoitajille erilaisia kursseja. Yleisesti ottaen kurssit sisältävät jonkinlaisen teoriamateriaalin kurssin aiheesta ja jonkinlaisen kyselyn tai kirjoitustehtävän (esimerkiksi hoitokertomuksen), jonka perusteella kurssin järjestäjä testaa, onko kurssilainen lukenut teoriamateriaalin. Toisinaan kurssit ovat sidonnaisia taso- tai merkkijärjestelmään ja edellytyksiä näissä etenemiselle, mutta toiset tallit järjestävät niitä myös aivan itsenäisinä ja erillisinä toimintamuotoina. Jotta kurssi olisi palkitseva, se yleensä annettaa osallistujalle suorituksen jälkeen jokin uuden vapauden tai mahdollisuus hoitajatoiminnassa.

Haasteet ja kilpailut

Monet tallit palkitsevat hoitajiensa joukosta esimerkiksi kuukauden hoitajan. Tällaiset tittelit ja muut pienet palkinnot ovat erilaisten kisailujen ja haasteiden kannustimia. Esimerkiksi kuukauden hoitajaksi voidaan valita henkilö, joka on kirjoittanut eniten kertomuksia, kerännyt eniten pisteitä tai piirtänyt hienoimman kuvan. Erilaisia haasteita voidaan järjestää esimerkiksi kertomusten määrästä ("kirjoita tässä kuussa kymmenen hoitokertomusta") tai jostakin muusta aiheesta. Hoitajille järjestetään myös perinteisiä hoitajien välisiä ratsastuskilpailuja, joiden ratkaisutapa voi olla myös arvonta.

Materiapalkinnot

Paljon käytetty tapa kannustaa ja palkita hoitajia on antaa näille jotakin virtuaalista materiaa. Perinteisin tapa on pisteyttää hoitokertomuksia jollakin tapaa. Toiset hevosenomistajat antavat pisteitä tai virtuaalirahaa kertomuksesta mielivaltaisesti sen mukaan, miten paljon he itse kertomuksesta pitävät. Toiset katsovat kertomuksen pituutta ja sitä, miten hyvin se on kieliopillisesti kirjoitettu. Usein se, miten paljon pisteitä tai virtuaalirahaa tekstistä tai kuvasta on mahdollista saada on rajattu jollekin välille (esimerkiksi 1-20 pistettä / kertomus). Pisteitä ja rahaa voi yleensä käyttää hankkiakseen itselleen ja hoitohevoselleen jotakin tallikaupasta, tai sitten niillä voi osallistua esimerkiksi ratsastustunnille tai muuhun tallin toimintaan. Toisinaan hoitajille jaetaan suoraan myös tavarapalkintoja (jotka ovat yhtä virtuaalisia kuin rahakin). Joillakin (lähinnä kokonaan piirretyillä) talleilla hoitajia palkitaan myös kuvilla. Yleensä tämä tarkoittaa, että Kuukauden hoitaja tai tietyn määrän suoritetteita tehnyt hoitaja saa hoitohevosensa sivuille esille tallin omistajan piirtämän kuvan, joka liittyy hänen hoitohevoseensa tai heihin yhdessä. Tämä on käytännössä kaikkein konkreettisin palkitsemisen muoto, joka on yleisesti käytössä.

Toiminta palkintona

Hoitajia palkitaan usein myös toiminnalla: heille järjestetään omia kisoja, vaelluksia, valmennuksia, kursseja ja tunteja (tai jotakin muuta vain hoitajille rajattua toimintaa). Käytännössä tähän toimintaan osallistutaan usein kirjoittamalla kertomus tai piirtämällä kuva, aivan kuten normaaliinkin hoitajatoimintaan. Toisinaan hoitajille itselleen taas kirjoitetaan kertomus tapahtumasta tallinomistajan toimesta.

Hoitajatoimintaan usein liittyvät oheismateriaalit

Hoitajien huone

Hyvin monella hoitajatoimintaa järjestävällä tallilla on nykyisin käytössään hoitajien huone. Tällä tarkoitetaan yleensä sivua, jolle vain hoitajilla on pääsy. Sivun sisältö on siis muilta kävijöiltä salattu tai heillä ei ole oikeutta osallistua sen luomiseen (erilaiset keskustelualustat). Monet hoitajien huoneet on piilotettu muilta kävijöiltä salasanalla tai niiden osoite on vain hoitajien tiedossa. Hoitajien huoneen (jota voidaan kutsua myös esimerkiksi tallivintiksi) tarkoitus on antaa hoitajille jotakin sellaista, mitä tallin muut kävijät eivät saa. Toisinaan hoitajatiedot (kuvaukset, pisteet, merkit, palkinnot, kaapit jne.) on sijoitettu hoitajien huoneeseen pois muiden kävijöiden näkyviltä ja usein heille on tarjolla jonkinlainen chatti tai foorumi keskustelua varten.

Hoitajien kaapit

Hoitajien kaapeilla tarkoitetaan yleensä sitä, että jollekin (joko erilliselle tai yhteiselle) sivulle on listattu kunkin hoitajan omistamat tavarat, pisteet tai rahat ja mahdolliset kuvaukset ja merkit tai tasotiedot. Hoitajan oman kaapin tarkoitus on yleensä mahdollistaa hoitajalle oman etenemisen tarkkailu, mikä voi tarkoittaa pisteiden kerryttämistä, tavaroiden keräilyä, tasoilla tai merkkijärjestelmässä etenemistä tai jotakin vastaavaa. Kaappi voi olla kaikkien nähtävillä, avoin vain hoitajille tai avoin vain sen omistajalle.

Chatit ja foorumit

Useat tallit ovat pyrkineet lisäämään hoitajien ytheisöllisyyttä tarjoamalla näillä keskustelumahdollisuuden. Perinteisimmillään tämä on melko yksinkertainen chatti hoitajatoiminnan sivulla tai hoitajien huoneessa, mutta nykyisin foorumialustat ovat yhä yleisempiä. Hoitajien keskustelualue on usein rajattu nähtäväksi vain heille itselleen, eikä muilla tallin kävijöillä tai foorumin käyttäjillä ole sile pääsyä.


Lähteet

Hoitajatoiminnan järjestäjän kymmenen käskyä (käyttäjän Eilowy blogikirjoitus blogissa Puskalennätin), viitattu 15.12.2010
Ratsastuskoulu Heleä, viitattu 15.12.2010
Virtuaalinen ratsastuskoulu Golden Horse, viitattu 15.12.2010
Virtuaalitalli Seppele, viitattu 15.12.2010